Universitatea Națională de Muzică din Bucureşti – Departamentul de Compoziție în parteneriat cu Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România anunță:

Concursul Naţional de Compoziţie „Ştefan Niculescu” ediţia a XVI-a, 2024

Concursul se adresează tuturor studenţilor din ţară, indiferent de secţia sau ciclul de studiu la care aceştia sunt înscrişi (licenţă sau master). 

Candidaţii trebuie să prezinte o lucrare cu durata de minim 5 minute pentru CVARTET de coarde.

Dosarul de înscriere se va trimite anonim pe adresa Universității Naţionale de Muzică din Bucureşti (Str. Ştirbei Vodă. nr.33, Sector 1, 010102 Bucureşti) sau se va depune la sala 64 a UNMB, până în data de 31 martie 2024 ora 21:00. Menționați pe plic Pentru Concursul de Compoziție „Ștefan Niculescu”. Dosarul trebuie să conțină:

 • 1 exemplar al partiturii – pe care să apară doar titlul şi un motto
 • 1 CD sau 1 stick de memorie cu partitura în format PDF şi un suport audio (sunt acceptate înregistrările MIDI)
 • 1 plic închis marcat cu acelaşi motto, ce va conţine datele de contact ale compozitorului (nume, universitate, profesor, an de studiu, e-mail, număr de telefon)

ATENTIE: Nu se pot prezenta lucrări premiate deja la alte concursuri.

Se vor acorda următoarele premii:

 • Marele Premiu „Ștefan Niculescu” acordat de Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România în valoare de 1500 lei
 • Premiul I acordat de UNMB în valoare de 1000 lei
 • Premiul II acordat de UNMB în valoare de 700 lei
 • Premiul III acordat de UNMB în valoare de 500 lei

Juriul îşi rezervă dreptul de a nu acorda unul sau mai multe premii/mențiuni. În cazul acordării unui premiu ex-aequo, suma respectivă va fi împărțită în mod egal între câştigători. Decizia juriului este definitivă şi fără drept de contestaţie.

Preşedintele concursului:

 • Dan Dediu (UNMB, UCMR)

Membrii juriului:

 • Cristian Bence-Muk (ANMGD)
 • Gabriel Mălăncioiu (UVT-FMT)
 • Irinel Anghel (UCMR)

Secretar de concurs:

 • Diana Rotaru (UNMB)

Criterii de jurizare:

 1. Conştiința estetică proprie
 2. Pregnanța materialului muzical
 3. Logica şi coerența formei muzicale
 4. Capacitatea de dezvoltare a materialului
 5. Notația profesionistă
 6. Scriitura instrumentală adecvată
 7. Gradul de realism al partiturii

Câștigătorii premiilor sunt de acord să cedeze drepturile de interpretare, înregistrare audio-video și difuzare a piesei lor din cadrul concertului, fără nicio pretenție financiară.

Pentru orice nelămuriri sau informații ne puteți contacta la:
concursulniculescu@gmail.com / rotaru.diana@unmb.ro