Concursul public pentru selectarea decanilor celor două facultăți din cadrul UNMB va avea loc în data de 25.03.2024, ora 12:30, la rectoratul UNMB.
La concurs se vor prezenta candidații validați de către consiliile facultăților.