În cadrul Programului Erasmus + finanţat de Comisia Europeană

 Instituţii partenere

 Dosarul de înscriere va cuprinde:

  • formularul de aplicaţie.
  • 2 fotografii tip paşaport,
  • 2 recomandări de la profesorii cu care lucraţi/aţi lucrat,
  • CV Europass
  • motivaţie
  • o înregistrare audio/ video  (pentru FIM şi Dirijat)
  • un portofoliu cu lucrări (pentru Muzicologie şi Compoziţie)
  • atestat privind abilităţile lingvistice
  • dosar din plastic cu şină.

Condiţii de eligibilitate: integralist(ă), media generală peste 8,50, înmatriculat într-un an de studii in UNMB la data începerii mobilităţii,  dosar de înscriere complet.

Criterii de selecţie în UNMB: fiecare candidat poate primi un maximum de 100 de puncte în cadrul selecţiei, după cum urmează:  Media generală – 10 puncte, media la specialitate – 10 puncte, abilităţi lingvistice: 20 puncte, motivaţie – 10 puncte, recomandări –  10 puncte, Europass CV – 20 puncte,  interviu – 20 puncte.

Deadline de întocmire şi depunere a dosarului COMPLET:  14  IANUARIE 2019

Probă interviu: 18 ianuarie 2019, orele 10.00 – 14.00

 Informaţii suplimentare se pot obţine la Biroul ERASMUS+, Corp Mediatecă, etajul III, de luni până joi, în intervalul 10.30 – 14.30