Senat iunit 2016

Cele mai importante decizii luate de Senatul U.N.M.B., şedinţa din 15 iunie 2016:

I. – Aprobă „Regulamentul privind evaluarea periodică a calității corpului profesoral” (reconfirmare vot online din ședința senatului din data de 19.05.2016).

II. – Aprobă „Regulamentul de organizare și funcţionare a Senatului  Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti” .

III. – Aprobă modificări / completări la
„Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial”.

IV. – Având în vedere OSGG nr.200/26.02.2016 privind modificarea şi completarea OSGG nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern / managerial al entităţilor publice, se numește Echipa de gestionare a riscurilor din U.N.M.B. (compusă din persoanele cu funcții de conducere / coordonare în U.N.M.B.):
Președinte:   Prof.univ.dr. Olguța Lupu, decan FCMPm       
Membri:

 1. Prof.univ.dr. Diana-Asinefta Moș, rector
 2. Prof.univ.dr. Antigona Rădulescu, prorector
 3. Prof.univ.dr. Verona Maier, prorector
 4. Prof.univ.dr. Nicolae Gheorghiţă
 5. Conf.univ.dr. Cristina Popescu-Stănești, decan FIM
 6. CS III dr. Costin Moisil, prodecan FCMPM
 7. Lect.univ.dr. Adrian Buciu, prodecan
 8. Prof.univ.dr. Mihail Diaconescu, dir.DIC
 9. Prof.univ.dr. Vlad Dimulescu, dir.DICMC
 10. Conf.univ.dr. Marcel Frandeș, dir.DIO
 11. Conf.univ.dr. Cristina Șoreanu, dir.DCASM
 12. Conf.univ.dr. Florinela Popa, dir.DMSEM
 13. Conf.univ.dr. Christian Berger, dir.DC
 14. Ec. Tereza Lazăr, secretar șef UNMB
 15. Elisabeta Rotilă, șef birou resurse umane-salarizare
 16. Ec. Gabriela Negrea, contabil șef UNMB
 17. Gheorghe Tănăsescu, șef serv.tehnic achiziții
 18. Eugenia Toma, șef birou achiziții
 19. Georgeta Ocneanu, secretar șef FIM
 20. Gabriela Martin, secretar șef FCMPM
 21. Maria Cioponea, șef serv.Bibliotecă
 22. Ion Cazan, șef birou întreținere
 23. Gabriel Selișteanu, șef administrativ
 24. Dan Bujor, șef serv.studio-spectacole

Comisia operativă (de lucru) aprobată în ședința Senatului din 13.04.2016 (Preşedinte: Prorector Nicolae Gheorghiță; Membri: Elisabeta Rotilă, Dan Velicu, Adriana Maier, Mihai Murariu, Anca Matei, Tereza Lazăr; Secretar: Mihaela Ionescu) va funcţiona sub denumirea de GRUP OPERATIV.

V. – Completarea Comisiei pentru pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (numită de Senatul U.N.M.B. în data de 18.05.2016) cu un reprezentant desemnat de organizația studențească.
Astfel, Comisia pentru pentru evaluarea şi asigurarea calităţii va avea următoarea componență:
Președinte:   Prof.univ.dr. Antigona Rădulescu, prorector
Membri:       Conf.univ.dr. Manuela Giosa – FIM
Conf.univ.dr. Florinela Popa – FCMPm
Conf.univ.dr.Liliana Nedelciu (reprezentant  desemnat de SI UNMB)
Stud. Răzvan Apetrei (reprezentant desemnat de organizația studențească)

VI. – Aprobă componența Consiliului artistic din U.N.M.B.:
Prof.univ.dr. Verona Maier
Prof.univ.dr. Olguța Lupu
Conf.univ.dr. Cristina Popescu-Stănești
Prof.univ.dr. Valentina Sandu-Dediu
Prof.univ.dr. Steluța Radu
Conf.univ.dr. Anda Tăbăcaru Hogea
Conf.univ.dr. Bogdan Vodă
Conf.univ.dr. Alexandru Ganea
Lect.univ.dr. Adrian Buciu
Lect.univ.dr. Gabriel Oprea
Secretar Mihaela Ionescu

VII. Ref.la accesul în universitate și căminul studențesc în perioada vacanței de vară:
– Sediul Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti (str.Știrbei Vodă nr.33): 
în perioada 11 iulie – 21 august 2016 accesul pentru studiu în universitate este întrerupt; în această perioadă se efectuează lucrări de curăţenie / igienizare, întreţinere.
– Căminul studențesc (str.G-ral Berthelot nr.8):
Se închide în perioada 6 iulie – 31 august 2016; în această perioadă se vor efectua lucrări de curăţenie / igienizare, întreţinere / reparații.

VIII. La propunerea Facultăţii de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie muzicală,
– aprobă „Regulamentul privind organizarea, desfășurarea și finalizarea programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă”  

IX. La propunerea Consiliului Facultăţii de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie muzicală,
– începând cu anul univ.2016/2017, aprobă modificarea denumrii departamentului „Dirijat și Instrumente complementare”
în departamentul „Dirijat, Muzică religioasă și Instrumente complementare”.

X. La propunerea Consiliului Facultăţii de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie muzicală,
– începând cu anul univ.2016/2017, aprobă modificări titluri discipline în planuri de învățământ, astfel:

Specializarea

Denumirea veche

Denumirea nouă

Cc, M, D

Teoria superioară a muzicii

Teorie-solfegiu-dictat

C-Mu

Creație  multimedia

Creație muzicală și multimedia

C-J

Canto/Instrument specific

Canto jazz/Instrument jazz

C-J

Arta improvizației

Arta improvizației în jazz

CJ/Mu

Canto

Canto coral

Cc                 

Medii electronice în creație

Medii electronice în creația muzicală

MR

Etnomuzicologie (Paleografie bizantină /gregoriană)

Paleografie muzicală bizantină / gregoriană

C,M,D, Pm

Pian

Pian complementar

MR

Pian/Orgă

Instrument complementar: Pian / Orgă

MR

Tipic și liturgică. Cantorizare

Tipic și liturgică / Cantorizare

Cjmu, Pm, MR

Sisteme de educare a auzului

Educarea auzului muzical

Pm

Teoria instrumentelor şi orchestraţie

Teoria instrumentelor şi elemente de orchestraţie

În planul fiecărei specializări se vor introduce discipline/module facultative (Producția muzicală în studioul de muzică electronică. Dirijat orchestră).

XI. La propunerea Consiliului Facultăţii de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie muzicală,
Începând cu anul universitar 2016-2017 aprobă:

 1. Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă: REGIE MUZICALĂ, organizat în cadrul Școlii postuniversitare din cadrul Facultăţii de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie muzicală
  Forma de învățământ: IF;
  Domeniul de licență pe care se fundamentează programul de studii: MUZICĂ
  Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii: COMPOZIȚIE MUZICALĂ
 2. Planul de învățământ pentru Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă: REGIE MUZICALĂ (va fi transmis la MENCS pentru aviz – document anexat).
 3. Criteriile și probele de admitere (pentru Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă: REGIE MUZICALĂ):
  1. Probă scrisă
   1. dictat tonal melodic și armonic (4 voci)
   2. de scris efectul unor instrumente transpozitorii
  2. Probă orală – auz timbral (de recunoscut diferite instrumente muzicale și de răspuns câtorva întrebări legate de respectivul instrument)
 4. Conținutul examenului de certificare a competențelor și forma de evaluare:
  Probă practică de înregistrare şi procesare a unei lucrări muzicale.
  În evaluare, pentru a determina nivelul artistico-muzical şi tehnic al producției, se vor urmări:

  • modul de amplasare al microfoanelor în raport cu ansamblul muzical/sursa sonoră;
  • optimizarea componentei spectrale, a proporţiilor sonore;
  • mixajul si procesarea finală.

XII. Ref.la închirierea sălii „G.Enescu” din data de 18.05.2016, orele 22 – 00  (cererea nr.1455/2016) și impactul mediatic în urma înregistrărilor efectuate,
– pe viitor, orice solicitare de închiriere a vreunui spațiu în U.N.M.B. din partea d-lui Radu Marius Nicolae nu va mai fi aprobată;
– Senatul U.N.M.B. va elabora o „Fișă de închiriere săli de concert UNMB” care să conțină specificații tehnice și muzicale precis definite și clare;
– până la aprobarea acestei Fișe de către Senat se sistează orice închiriere a sălilor U.N.M.B. (excepție: parteneriatele încheiate; să nu fie afectată desfășurarea procesului de învățământ în universitate);
– sala „G.Enescu” să reprezinte o imagine iconică pentru U.N.M.B.

Comments are closed.