Senat aprilie 2017

Cele mai importante decizii luate de Senatul U.N.M.B., şedinţa din 4 aprilie 2017:

I. În baza OMEN nr. 3392/27.02.2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă,

         – aprobă „Regulamentul de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă” (valabil începând cu sem.II al anului univ.2016-2017).

II. Ref.la Regulamentul de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă; în baza OMEN nr.3392/27.02.2017:

aprobă următoarele:

 1. din fondul de burse repartizat UNMB, 30% este alocat pentru categoria de burse sociale (fond comun pentru cele două facultăți). Restul fondului de burse se defalcă pe cele două facultăți, în funcție de numărul de studenți ai facultății respective.
 2. cuantumul următoarelor categorii de burse:
  • burse sociale:              578 lei
  • burse de merit:            580 lei
  • burse de performanță:  600 lei
 3. pentru semestrul II, an univ.2016-2017, primirea dosarelor pentru burse sociale se va face, în conformitate cu legislația în vigoare, în perioada 25-28 aprilie a.c.

III. – Aprobă modificări / completări la următoarele regulamente:

 1. Regulamentul de activitate profesională a studenților, art.25, 26:
  studii universitare de licență:
  „… 25 pc / an cu condiția obținerii a minimum 12 pc pe primul semestru de studiu, aferente disciplinelor obligatorii și opționale”
  studii universitare de master:
  „…minimum 30 pc aferente disciplinelor obligatorii și opționale din planul de învățământ, din care minimum 15 pc de pe primul semestru de studiu”
 2. De asemenea, Regulamentul de examinare și notare a studenților va fi corelat cu modificările efectuate în Regulamentul de activitate profesională a studenților (trimitere la versiunea actuală a Regulamentului de activitate, 3.0.3 și nu la cea anterioară, 3.0.2.)

Comments are closed.