Senat octombrie 2015

Cele mai importante decizii luate de Senatul U.N.M.B.,
şedinţa din 21 octombrie 2015:

I. – La propunerea Facultăţii de Interpretare Muzicală şi Facultăţii de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală aprobă scoaterea la concurs a unor posturi didactice vacante:

I. Facultatea de Interpretare Muzicală
Departamentul: INSTRUMENTE DE ORCHESTRĂ

 • Profesor universitar, poziţia 5, disciplina: Flaut
 • Conferenţiar universitar, poziţia 16, disciplinele: Vioară; Practică pedagogică
 • Conferenţiar universitar, poziţia 17, disciplina: Chitară
 • Lector universitar, poziţia 33, disciplina: Acompaniament

Departamentul: INSTRUMENTE CU CLAVIATURĂ ŞI MUZICĂ DE CAMERĂ

 • Profesor universitar, poziţia 7, disciplina: Muzică de cameră

Departamentul: CANTO ŞI ARTELE SPECTACOLULUI MUZICAL

 • Conferenţiar universitar, poziţia 6, disciplina: Canto
 • Conferenţiar universitar, poziţia 7, disciplinele: Acompaniament operă; Acompaniament canto.

II. Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală
Departamentul: Compoziţie

 • Conferenţiar universitar, poziţia 11, disciplinele: Armonie şi analize armonice; Compoziţie; Genuri şi forme ale muzicii corale; Capacităţile semantice ale muzicii; Istoria muzicii electronice; Stil şi limbaj în compoziţie; Medii electronice în creaţie; Muzică şi multimedia;

Polifonie (Contrapunct şi fugă).
Departamentul: Dirijat şi Instrumente Complementare

 • Conferenţiar universitar, poziţia 11,disciplinele: Pian general.

II. La propunerea Centrului de Educaţiei Muzicală Continuă şi Studii Post-universitare (C.E.M.C.S.P.) aprobă:
1. înfiinţarea unui nou curs intitulat, cu derulare în cadrul Centrului, „Tehnici de saxofon – Metode de improvizaţie şi interpretare”;
2. modificarea taxelor aferente cursurilor desfăşurate în cadrul C.E.M.C.S.P., astfel:

 • 800 lei / semestru pentru cursanţii din afara U.N.M.B.
 • 600 lei / semestru pentru studenţii U.N.M.B.

Taxele se referă la cursurile de 1 oră săptămânal.

 

Comments are closed.