Senat noiembrie 2018

Cele mai importante decizii luate de Senatul U.N.M.B, şedinţa din 21 noiembrie 2018:

I. aprobă modificarea Regulamentului de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă [art.5. alin.(4)]

II. aprobă completări / modificări la Regulamentul privind evaluarea periodică a calităţii corpului profesoral, respectiv grila „Autoevaluare” și grila „Criterii de evaluare” titulari și cadre didactice asociate.

III. Având în vedere H.G.nr.883/09.11.2018 privind modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, aprobată prin H.G.nr.457/2011, 
– aprobă completări / modificări la Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din cadrul UNMB.

IV. aprobă numirea prof.univ.dr. Olguța-Carmen Lupu în calitate de responsabil pentru domeniul studii universitare de master (Muzică).

Comments are closed.