Senat noiembrie 2015

Cele mai importante decizii luate de Senatul U.N.M.B.,
şedinţa din 4 noiembrie 2015:

 

– Validează alegerile Directorilor de departament astfel:

I. Facultatea de Interpretare muzicală

Departamentul Instrumente de orchestră:
Conf.univ.dr. Marcel Frandeş
Departamentul Instrumente cu claviatură şi Muzică de cameră:
Prof.univ.dr. Vlad Dimulescu
Departamentul Canto şi Artele Spectacolului muzical:
 Conf.univ.dr. Cristina Şoreanu

II. Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală

Departamentul Compoziţie:
Conf.univ.dr. Christian Berger
Departamentul Muzicologie şi Ştiinţele educaţiei muzicale:
Prof.univ.dr. Olguţa Lupu
Departamentul Dirijat şi instrumente complementare:
Prof.univ.dr. Mihail Diaconescu

 

Cele mai importante decizii luate de Senatul U.N.M.B.,
şedinţa din 25 noiembrie 2015:

 

– Aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial.

– Aprobă Regulamentul privind accesul la informaţii de interes public.

– Aprobă Regulamentele, Metodologiile și calendarul desfășurării alegerilor structurilor și funcțiilor de conducere din Universitatea Națională de Muzică din București.

Comments are closed.