Senat martie 2015

Cele mai importante decizii luate de Senatul U.N.M.B.,
şedinţa din 4 martie 2015:

 

– Aprobă Raportul privind Contul de Execuţie al anului financiar 2014.

Având în vedere O.M.E.C.S.nr.3165/04.02.2015 privind aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master si de doctorat pentru anul univ.2015-2016,la propunerea Facultăţii de Interpretare Muzicală şi Facultăţii de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală aprobă modificări în broşura ,,Conţinutul şi metodologia concursului de admitere în învăţământul universitar” pentru anul 2015-2016, referitor la admiterea la studii universitare de licenţă,astfel:

I. Facultatea de Interpretare muzicală:

A) Pentru specializarea: INTERPRETARE MUZICALĂ – instrumente
Proba 1: PROBĂ PRACTICĂ – CITIRE LA PRIMA VEDERE – notată cu Admis/Respins

 1. Instrumente cu claviatură (pian, orgă, clavecin)
 2. Instrumente pentru orchestră (vioară, violă, violoncel, contrabas, flaut, oboi, clarinet, fagot, corn, trompetă, trombon, tubă, percuție)
 3. Alte instrumente (chitară, harpă, saxofon, nai)

Proba 2: RECITAL – notată de la 1 la 10

 1. Instrumente cu claviatură (pian, orgă, clavecin)
 2. Instrumente pentru orchestră (vioară, violă, violoncel, contrabas, flaut, oboi, clarinet, fagot, corn, trompetă, trombon, tubă, percuție)
 3. Alte instrumente (chitară, harpă, saxofon, nai)

Proba 3:

a) TEHNICĂ INSTRUMENTALĂ – notată de la 1 la 10

 • Instrumente pentru orchestră (vioară, violă, violoncel, contrabas, flaut, oboi, clarinet, fagot, corn, trompetă, trombon, tubă, percuție)
 • Alte instrumente (chitară, harpă, saxofon, nai)

b) SOLFEGIU. ANALIZA SOLFEGIULUI.AUZ – notată de la 1 la 10

 • Instrumente cu claviatură (pian, orgă, clavecin)
 • Instrumente pentru orchestră (vioară, violă, violoncel, contrabas, flaut, oboi, clarinet, fagot, corn, trompetă, trombon, tubă, percuție)
 • Alte instrumente (chitară, harpă, saxofon, nai)

B) Pentru specializarea: INTERPRETARE MUZICALĂ – canto
Proba 1: PROBĂ PRACTICĂ – O vocaliză și o arie – notată cu Admis/Respins
Proba 2: RECITAL – notată de la 1 la 10
Proba 3: AUZ MUZICAL. SOLFEGIU LA PRIMA VEDERE – notată de la 1 la 10

C) Olimpicii vor susține concurs de admitere (indiferent de rezultatele obținute la olimpiadele școlare)

D) Metodologia admiterii cetățenilor străni din state terțe UE – 1 singură probă notată cu Admis/Respins

II. Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală:

Prima probă eliminatorie: ADMIS/RESPINS, pentru specializările:
Compoziţie muzicală (clasică)   – Proba instrumentală
(jazz – muzică uşoară)  – Testarea nivelului tehnic vocal-instrumental
Muzicologie                       – Proba instrumentală
Dirijat (orchestră)               – Proba instrumentală
(cor academic)        – Proba vocală: intonarea unei piese de cc.3 minute
Pedagogie muzicală         – Proba vocală: intonarea unei piese de cc.3 minute
Muzică religioasă              – Probă de auz muzical, solfegiu

– La propunerea Facultăţii de Interpretare Muzicală şi Facultăţii de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală aprobă scoaterea la concurs a unor posturi didactice vacante:

I. Facultatea de Interpretare Muzicală

Departamentul Instrumente de orchestră
– Profesor universitar, poziția 5, disciplinele: Oboi; Studii de orchestră
– Conferențiar universitar, poziția 16, disciplinele: Orchestră; Pregătire stagiu

Departamentul Instrumente cu claviatură şi muzică de cameră
– Profesor universitar, poziția 6, disciplina: Pian
– Conferențiar universitar, poziția 17, disciplina: Muzică de cameră
– Conferențiar universitar, poziția 18, disciplinele: Acompaniament; Didactica specialității; Practică pedagogică

Departamentul Canto şi artele spectacolului muzical
– Conferențiar universitar, poziția 6, disciplina: Canto

II. Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală

Departamentul: Compoziţie
– Profesor universitar, poziţia 6, disciplinele: Aspecte ale eterofoniei muzicale; Limbaje moderne în muzica corală; Elemente de semantica interpretării muzicale; Metode moderne de analiză muzicală; Curente, stiluri şi limbaje muzicale în perioada modernă şi contemporană; Teoria şi arta orchestraţiei; Teoria instrumentelor şi orchestraţie
– Lector universitar, poziţia 16,disciplinele: Compoziţie muzică uşoară; Arta improvizaţiei; Teoria jazzului şi muzicii uşoare; Istoria jazzului şi muzicii uşoare; Medii electronice în creaţie; Muzică şi multimedia; Muzică asistată de calculator

Departamentul: Muzicologie şi Ştiinţele Educaţiei
– Profesor universitar, poziţia 5, disciplinele: Citire de partituri; Reducţia pianistică a lucrărilor vocale şi instrumentale; Coordonate în ritmica sec.XX şi aplicaţii în actul didactic; Principiul antinomic aplicat în conceptele muzicale; Educaţie muzicală contemporană
– Conferenţiar universitar, poziţia 14,disciplinele: Sinteză muzicologică; Muzicologie; Istoria operei; Muzică şi arte plastice – o istorie comparată; Estetică; Muzici tradiţionale/Folclor
– Asistent universitar, poziţia 28,disciplinele: Sisteme de educare a auzului muzical; Teorie, solfegiu, dictat; Citire de partituri

Departamentul: Dirijat şi Instrumente Complementare
– Profesor universitar, poziţia 4disciplinele: Analiza conceptelor fundamentale; Istoria religiei creştine; Elemente de stilistică muzicală bizantină; Ansamblu vocal cameral; Dirijat cor bisericesc; Paleografie gregoriană; Aspecte ale scriiturii muzicale în liturghia romană; Orga; Genuri şi forme ale muzicii gregoriene; Elemente de stilistică muzicală gregoriană
– Lector universitar, poziţia 17, disciplinele: Dirijat cor academic; Studiul partiturilor dirijorale; Retorica limbajului dirijoral coral; Dirijat coral; Corepetiţie dirijat; Corepetiţie ansamblu coral

În baza O.M.E.C.S.nr.3121/27.01.2015 privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare

I. Aprobă Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare în Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti.

II. Taxa de abilitare, conform art.19 din O.M.E.C.S.nr.3121/27.01.2015, se va achita în două etape:
– taxă în vederea desfăşurării procesului de analiză a dosarului de abilitare în sumă de 500 Euro – echivalentul în lei (se achită înainte de transmiterea dosarului membrilor comisiei)
– taxă de susţinere publică a tezei de abilitare: diferenţa faţă de suma totală (se achită înainte de susţinerea publică a tezei de abilitare).

Comments are closed.