Senat mai 2015

Cele mai importante decizii luate de Senatul U.N.M.B.,
şedinţa din 14 mai 2015:

 

Având în vedere adresa M.E.C.S.nr.190 GP/13.05.2015,
– aprobă taxa pentru studii universitare de doctorat forma „cu frecvenţă redusă”, locuri cu taxă în sumă egală cu taxa pentru forma „cu frecvenţă”, locuri cu taxă.
Tranşele de achitare şi sumele sunt aceleaşi cu cele stabilite pentru doctorat forma „cu frecvenţă”, locuri cu taxă.

 

Cele mai importante decizii luate de Senatul U.N.M.B.,
şedinţa din 27 mai 2015:

 

În baza Ordinului M.E.C.S.nr.3.751/29.04.2015 de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul instituţiilor din sistemul naţional de învăţământ superior,
în vederea desfăşurării referendumului privind modalitatea de desemnare a rectorului în Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti,
aprobă următoarele:

I. Calendarul referendumului:
– 29 iunie 2015
– 30 iunie 2015 (rezervă dată referendum în cazul nevalidării referendumului pe criteriul majoritate simplă a voturilor)

Locul de desfăşurare:
– sediul U.N.M.B. – Str.Ştirbei Vodă nr.33,
sala „Dinu Lipatti”, orele 8 – 16

II. Perioada desfăşurării dezbaterilor publice pentru informarea comunităţii academice privind referendumul:
1 – 10 iunie 2015 (se vor desfăşura la nivelul departamentelor)
Fiecare departament va afişa în timp util data şi ora programată.

III. Desemnează la propunerea facultăţilor un birou electoral al universităţii:

  • Prof.univ.dr. Olguţa Lupu
  • Conf.univ.dr. Marcel Frandeş
  • Conf.univ.dr. Christian Berger
  • Stud. Andreea Iftode
  • Av. Dan Velicu

IV. Stabileşte numărul secţiilor de votare: 1

V. Aprobă biroul secţiei de votare desemnat de consiliile facultăţilor:

  • Conf.univ.dr. Nicolae Gheorghiţă
  • Conf.univ.dr. Dragoş Călin
  • Conf.univ.dr. Dalila Cernătescu
  • Lect.univ.dr. Andreea Butnaru
  • C.S.dr. Cătălin Creţu

La propunerea D.P.P.D. aprobă următoarele taxe:
I. Taxă de participare cursuri pregătire destinate profesorilor din învăţământul preuniversitar, ce vor susţine gradul II,
în sesiunea august 2015:                                                                               400 lei
(Perioada de desfăşurare a cursurilor: 29 iunie – 2 iulie 2015)
II Eliberare acte oficiale:
1.eliberare Atestat de echivalare a studiilor de scurtă durată cu nivelul I: 200 lei
2. eliberare certificate de grade didactice:                                                         50 lei
3. participare la examenul pentru obţinerea gradului didactic II:               100 lei
– La propunerea Facultăţii de Interpretare Muzicală şi Facultăţii de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală, aprobă comisiile examenului de licenţă şi disertaţie, sesiunile iunie-iulie 2015, septembrie 2015 şi februarie 2016.

 

Comments are closed.