Senat iunie 2015

Cele mai importante decizii luate de Senatul U.N.M.B.,
şedinţa din 17 iunie 2015:

 

I. Se aprobă modificări în regulamentele:
Regulamentul de activitate profesională a studenţilor
Regulament de examinare şi notare a studenţilor
astfel:

1. Regulamentul principal devine “Regulamentul de activitate profesională a studenţilor”
“Regulamentul de examinare şi notare” devine un îndrumar pentru profesori (modalitate de notare, etc.)

2. Condiţii accedere în an superior:
Master:
Accedere în anul II: min. 30 p.c. pe anul I
Licenţă
Accedere în anul II: min. 25 p.c. pe anul I
Accedere în anul III: min.60 p.c. din anii I şi II, din care min.25 p.c. pe anul II
Accedere în anul IV: min.120 p.c. din anii I, II şi III, din care min. 25 p.c. pe anul III

3. Se elimină reîntoarcerea studenţilor în ani anteriori, indiferent de motiv.
Modificările se aplică începând cu anul univ.2015/2016, pentru toţi anii de studiu.
In perioada de tranziţie, eventualele excepţii se aprobă punctual de către Consiliile facultăţilor şi Senatul U.N.M.B.

II. Având în vedere Legea nr.118/2015 privind modificarea art.151 din Legea nr.1/2011 (publicată în M.O.nr.361/26.05.2015);
Având în vedere art.214 alin.(2) din Carta U.N.M.B.;
Având în vedere Nota Oficiului juridic,
În vederea desfăşurării concursului de admitere, an univ.2015/2016,
Se aprobă utilizarea broşurii (desfăşurarea concursului de admitere în baza broşurii) ,,Conţinutul şi metodologia concursului de admitere în învăţământul universitar pentru anul 2015-2016”, aprobată de Senatul U.N.M.B. în data 26.01.2015.

III. – În baza Legii nr.1/2011 art.306 alin.(2) şi a Cartei U.N.M.B. art.269 alin.(2)
aprobă înlocuirea unui membru în Comisia de etică şi anume conf.univ.dr. Christian Berger cu lect.univ.dr. Bogdan Vodă.

IV. Aprobă componenţa Comisiei pentru probleme studenţeşti:

  •  Lect.univ.dr. Cristina Popescu-Stăneşti
  •  Lect.univ.dr. Florinela Popa
  •  Prof.univ.dr. Alexandru Matei
  •  câte un reprezentant al studenţilor din fiecare facultate.

V. – În perioada 13 iulie – 16 august 2015 accesul pentru studiu în universitate este întrerupt; în această perioadă se efectuează lucrări de curăţenie / igienizare, întreţinere.
Excepţie vor face studenţii de la clasele de harpă, percuţie şi contrabas, la cerere, cu aprobarea Consiliului de Administraţie.

VI. – Aprobă suplimentul la diploma de licenţă şi suplimentul Europass, începând cu  absolvenţii promoţiei 2014, specializările Pedagogie muzicală şi Muzică religioasă, întocmit conform Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale şi H.G.nr.607/23.07.2014, publicat în M.O. Partea I nr. 554/28.07.2014.
Având în vedere Ordinul M.E.C.T.S.nr.3753/2011 şi Ordinul M.E.C.T.S.nr.5745/2012 aprobă înscrierea în suplimentul la diploma de licenţă şi suplimentul Europass a următorului înscris:
,,Conform Ordinului M.E.C.T.S.nr.5745/2012, absolvenţii promoţiei 2014, începând cu anul II (2012-2013), semestrul II, au parcurs disciplinele Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic – Nivel I, aşa cum rezultă din suplimentul la diplomă”.

 

Comments are closed.