Senat iulie 2015

Cele mai importante decizii luate de Senatul U.N.M.B.,
şedinţa din 1 iulie 2015:

 

I. – Validează rezultatului referendumului, desfăşurat în data de 29.06.2015, privind modalitatea de desemnare a rectorului U.N.M.B. pe baza unui concurs public sau prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din cadrul universităţii şi al reprezentanţilor studenţilor din senatul universitar şi din consiliile facultăţilor
– Numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale existente în secţia de votare: 137
– Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne: 101
– Numărul total al voturilor valabil exprimate: 100
– Numărul voturilor nule: 1
– Numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare opţiune: 100
din care:
a) Numărul total al voturilor valabil exprimate pentru opţiunea “pe bază de concurs public”: 6
b) Numărul total al voturilor valabil exprimate pentru opţiunea “pe bază de alegeri generale, prin vot universal, direct, secret şi egal”: 94

Senatul a constat că au fost îndeplinite condiţiile din metodologia-cadru, respectiv O.M.E.C.S.nr.3751/29.04.2015 de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul instituţiilor din sistemul naţional de învăţământ superior, în baza căruia s-a desfăşurat referendumul.

II.În baza Notei Oficiului juridic,
– aprobă transmiterea sesizării d-nei lect.univ.dr. Violetta Ştefănescu la Comisia disciplinară, conform prevederilor art.312-317 din Legea nr.1/2011 (în locul Comisiei de etică –  repartizată iniţial).

III. – Completarea Comisiei pentru probleme studenţeşti, numită de Senatul U.N.M.B. în data de 17.06.2015, cu câte un reprezentant al studenţilor din fiecare facultate, astfel:
– Alexandra Diana Mihăescu (F.I.M.)
– Răzvan Apetrei (F.C.M.P.m.)

IV. În baza Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea căminului U.N.M.B., în vederea repartizării studenţilor în căminul studenţesc,
aprobă următoarele:
– locurile rămase neocupate, după respectarea condiţiilor din Regulament, se vor ocupa în ordinea descrescătoare a mediilor după rezolvarea eventualelor contestaţii.

Comments are closed.