Senat ianuarie 2015

Cele mai importante decizii luate de Senatul U.N.M.B., şedinţa din 26 ianuarie 2015:

– Conform art.8.27 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului U.N.M.B. se reconfirmă votul, exprimat electronic în şedinţa on-line din 09.12.2014, privind acordarea titlului de D.H.C. muzicologului Vytautas Landsbergis.

– Aprobă completări / modificări ale Regulamentului de concurs pentru obţinerea gradaţiei de merit

– În conformitate cu Regulamentul de concurs pentru obţinerea gradaţiei de merit aprobă următoarele:

 1. Comisiile de concurs
  1. Facultatea de Interpretare Muzicală:
   • Prof.univ.dr.dr.h.c. Dan Dediu-Sandu – Rector
   • Prof.univ.dr. Bianca Manoleanu – Decan
   • Prof.univ.dr. Matei Alexandru – membru Consiliu
   • Prof.univ.dr. Diana Moş – Prorector, membru Consiliu
   • Prof.univ.dr. Adrian Pop (Academia de Muzică „G.Dima” – Cluj-Napoca)
  2. Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală:
   • Prof.univ.dr. Diana Moş – Prorector
   • Prof.univ.dr. Bianca Manoleanu – Decan
   • Prof.univ.dr. Olguţa Lupu – membru Consiliu
   • Prof.univ.dr. Mihail Diaconescu – membru Consiliu
   • Prof.univ.dr. Adrian Pop (Academia de Muzică „G.Dima” – Cluj-Napoca)
 2. Termen limită de depunere a dosarelor: 20.02.2015.

– La propunerea Facultăţii de Interpretare Muzicală şi a Facultăţii de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală aprobă, de principiu, următoarele metodologii:
Conţinutul şi metodologia concursului de admitere în învăţământul universitar” pentru anul 2015-2016,
“Conţinutul şi Metodologia examenului de licenţă, iunie 2015 / februarie 2016”,
“Conţinutul şi Metodologia examenului de disertaţie, iunie 2015 / februarie 2016”.
În cazul în care vor fi modificări acestea vor fi efectuate şi anunţate în termen de 2 săptămâni de la data apariţiei acestora.

Comments are closed.