Senat februarie 2015

Cele mai importante decizii luate de Senatul U.N.M.B., şedinţa din 2 februarie 2015:

– Aprobă Regulamentul privind acordarea gradaţiei de merit pentru personalul didactic auxiliar din Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti.

– A analizat respectarea procedurilor stabilite prin Metodologia proprie a U.N.M.B. şi a aprobat rapoartele asupra concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare publicate în M.O.al României nr.662/24.11.2014 (Partea a III-a).

Ierarhia candidaţilor stabilită de comisia de concurs nu a fost modificată de Senatul universitar.
I. Facultatea de Interpretare Muzicală
Departamentul Instrumente de Orchestră
Lector universitar, poziţia 28, disciplinele: Percuţie; Ansamblu percuţie; Studii de orchestră
Post ocupat de Rotaru Gh.Gheorghe-Sorin 
II. Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie Muzicală
Departamentul Muzicologie şi Ştiinţele Educaţiei muzicale
Cercetător ştiinţific III,  poziţia 30, disciplinele: Muzicologie, Muzici tradiţionale / Folclor, Antropologie muzicală
Post ocupat de Moisil Costin     

Ref.la: Proiectul POSDRU 174/1.3/S/14915 cu  titlul ,,Personalul didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat – promotor al învăţării pe tot parcursul vieţii”

– aprobă Planul instituţional de dezvoltare profesională.

Cele mai importante decizii luate de Consiliul de Administraţie, şedinţa din 23 februarie 2015:

– Aprobă publicarea la Editura U.N.M.B. a celui de-al III-lea volum din seria EnArmonia. Solfegiu, dictat, elemente de teoria muzicii, într-un număr de 12 exemplare.

– Aprobă publicarea la Editura U.N.M.B. a volumului lucrărilor Simpozionului Internaţional de Muzicologie „Direcţii şi tendinţe în muzica românească şi universală după 1990”, organizat sub egida Săptămânii Internaţionale a Muzicii Noi, 2014, într-un tiraj de 40 de exemplare.

– Aprobă participarea prof.univ.dr. Diana Moş şi conf.univ.dr. Grigore Cudalbu la sesiunea de formare dedicată membrilor comisiilor de asigurare a calităţii la nivel de universitate / facultate în cadrul proiectului POSDRU/155/1.2./S/141894 „Dezvoltarea şi consolidarea culturii calităţii la nivelul sistemului de învăţământ superior românesc – QUALITAS” care se va desfăşura la Universitatea Politehnică Bucureşti în perioada 19 – 20 martie 2015.

Comments are closed.