Senat decembrie 2015

Cele mai importante decizii luate de Senatul U.N.M.B.,
şedinţa din 16 decembrie 2015:

Ref.la desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didatice publicate în M.O.nr.1304/25.11.2015 (Partea a III-a),

I. – aprobă comisiile de concurs avizate de Consiliile celor două facultăți, după cum urmează:

A. Facultatea de Interpretare Muzicală

Departamentul: INSTRUMENTE DE ORCHESTRĂ

– Profesor universitar, poziția 5, disciplina: Flaut
Președinte:
Prof.univ.dr. Diana Moș – Universitatea Naţională de Muzică din București
Membri:
Prof.univ.dr. Florenel Ionoaia – Universitatea Naţională de Muzică din București
Prof.univ.dr. Filip Ignác – Universitatea “Transilvania” din Brașov
Prof.univ.dr. Doru Albu – Universitatea de Arte „G. Enescu” din Iaşi
Conf.univ.dr. Sorin Lerescu – Universitatea „Spiru Haret” din București
Membri supleanți:
Prof.univ.dr. Bianca Luigia Manoleanu – Universitatea Naţională de Muzică din București
Prof.univ.dr. Adrian Pop – Academia de Muzică „Gh.Dima” din Cluj-Napoca

– Conferențiar universitar, poziția 16, disciplinele: Vioară; Practică pedagogică
Președinte:
Conf.univ.dr. Marcel Frandeș – Universitatea Naţională de Muzică din București
Membri:
Conf.univ.dr. Ladislau Csendes – Universitatea Naţională de Muzică din București
Prof.univ.dr. Constantin Stanciu – Universitatea de Arte „G. Enescu” din Iaşi
Prof.univ.dr. Nicușor Silaghi – Academia de Muzică „Gh. Dima” din Cluj-Napoca
Prof.univ.dr. Valeriu  Maior – Academia de Muzică „Gh.Dima” din Cluj-Napoca
Membri supleanți:
Conf.univ.dr. Tatiana Noia – Universitatea Naţională de Muzică din București
Conf.univ.dr. Sorin Lerescu – Universitatea „Spiru Haret” din București

– Conferențiar universitar, poziția 17, disciplina: Chitară
Președinte:
Conf.univ.dr. Marcel Frandeș – Universitatea Naţională de Muzică din București
Membri:
Prof.univ.dr. Marin Cazacu – Universitatea Naţională de Muzică din București
Conf.univ.dr. Corneliu Voicescu – Universitatea “Transilvania” din Brașov
Conf.univ.dr. Constantin Andrei – Academia de Muzică „Gh.Dima” din Cluj-Napoca
Prof.univ.dr. Constantin Stanciu – Universitatea de Arte „G.Enescu” din Iaşi
Membri supleanți:
Conf.univ.dr. Marian Movileanu – Universitatea Naţională de Muzică din București
Conf.univ.dr. Sorin Lerescu – Universitatea „Spiru Haret” din București

– Lector universitar, poziția 33, disciplina: Acompaniament
Președinte:
Conf.univ.dr. Cristina Popescu-Stănești –Universitatea Naţională de Muzică din București
Membri:
Prof.univ.dr. Steluța Radu – Universitatea Naţională de Muzică din București
Lect.univ.dr. Viorica Boerescu – Universitatea Naţională de Muzică din București
Lect.univ.dr. Marina Dragomirescu – Universitatea Naţională de Muzică din București
Conf.univ.dr. Adriana Maier – Universitatea Naţională de Muzică din București
Membri supleanți:
Lect.univ.dr. Raluca Ouatu – Universitatea Naţională de Muzică din București

Departamentul: INSTRUMENTE CU CLAVIATURĂ ŞI MUZICĂ DE CAMERĂ

– Profesor universitar, poziția 7, disciplina: Muzică de cameră
Președinte:
Prof.univ.dr. Șerban-Dimitrie Soreanu – Universitatea Naţională de Muzică din București
Membri:
Prof.univ.dr. Diana Moș – Universitatea Naţională de Muzică din București
Prof.univ.dr. Constantin Stanciu – Universitatea de Arte „G.Enescu” din Iaşi
Prof.univ.dr. Nicușor Silaghi – Academia de Muzică „Gh.Dima” din Cluj-Napoca
Prof.univ.dr. Doru Albu – Universitatea de Arte „G.Enescu” din Iaşi
Membri supleanți:
Prof.univ.dr. Nicolae Brânduș – Universitatea Naţională de Muzică din București
Prof.univ.dr. Ursula Philippi – Academia de Muzică „Gh.Dima” din Cluj-Napoca

Departamentul: CANTO ȘI ARTELE SPECTACOLULUI MUZICAL

– Conferențiar universitar, poziția 6, disciplina: Canto
Președinte:
Conf.univ.dr. Cristina Șoreanu – Universitatea Naţională de Muzică  din București
Membri:
Conf.univ.dr. Mariana Colpoș – Universitatea Naţională de Muzică  din București
Prof.univ.dr. Ana Rusu – Academia de Muzică „Gh.Dima” din Cluj-Napoca
Prof.univ.dr. Adrian Pop – Academia de Muzică „Gh.Dima” din Cluj-Napoca
Prof.univ.dr. Ursula Philippi – Academia de Muzică „Gh.Dima” din Cluj-Napoca
Membri supleanți:
Prof.univ.dr. Bianca Luigia Manoleanu – Universitatea Naţională de Muzică din București
Prof.univ.dr. Corina Ibănescu – Universitatea “Transilvania” din Brașov

– Conferențiar universitar, poziția 7, disciplinele: Acompaniament operă; Acompaniament canto
Președinte:
Conf.univ.dr. Cristina Șoreanu – Universitatea Naţională de Muzică  din București
Membri:
Conf.univ.dr.Andreiana Geamănă-Roșca–Universitatea Naţională de Muzică din București
Prof.univ.dr. Corina Ibănescu – Universitatea “Transilvania” din Brașov
Prof.univ.dr. Ursula Philippi – Academia de Muzică „Gh.Dima” din Cluj-Napoca
Prof.univ.dr. Adrian Pop – Academia de Muzică „Gh.Dima” din Cluj-Napoca
Membri supleanți:
Prof.univ.dr. Smaranda Murgan – Universitatea Naţională de Muzică din București
Prof.univ.dr. Viorel Munteanu – Universitatea de Arte „G.Enescu” din Iaşi

B. Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală

Departamentul: Compoziţie
Conferenţiar universitar, poziţia 11, disciplinele: Armonie şi analize armonice, Compoziţie, Genuri şi forme ale muzicii corale, Capacităţile semantice ale muzicii, Istoria muzicii electronice, Stil şi limbaj în compoziţie, Medii electronice în creaţie, Muzică şi multimedia, Polifonie (Contrapunct şi fugă)
Preşedinte:
Conf.univ.dr. Christian-Wilhelm Berger – Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti
Membri:
Prof.univ.dr. Dan Cezar Buciu – Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti
Prof.univ.dr. Adrian Pop – Academia de Muzică “Gh.Dima” din Cluj-Napoca
Prof.univ.dr. Viorel Munteanu – Universitatea de Arte „G.Enescu” din Iaşi
Conf.univ.dr. Sorin Lerescu – Universitatea ,,Spiru Haret” din Bucureşti
Membru supleant:
Prof.univ.dr. Livia Teodorescu-Ciocănea-Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

Departamentul: Dirijat şi Instrumente complementare
Conferenţiar universitar, poziţia 11disciplina: Pian general.
Preşedinte:
Prof.univ.dr. Smaranda Maria Murgan – Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti.
Membri:
Prof.univ.dr. Corina Ibănescu – Universitatea “Transilvania” din Braşov
Prof.univ.dr. Ursula Philippi – Academia de Muzică ,,Gh.Dima” din Cluj-Napoca.
Conf.univ.dr. Roxana Delia Gheorghiu – Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti
Conf.univ.dr. Sanda Hîrlav-Maistorovici – Universitatea ,,Valahia” din Târgovişte
Membru supleant:
Prof.univ.dr. Viorel Munteanu – Universitatea de Arte ,,George Enescu” din Iaşi

II. Aprobă componența Comisiei de verificare a informaţiilor din Fişa de verificare (conform Art.13 (1) lit.e din H.G.457/2011 cu completările ulterioare) şi a altor documente necesare înscrierii la concurs, formată din:
– Prof.univ.dr. Alexandru Matei
– Conf.univ.dr. Dalila Cernătescu
– Prof.univ.dr. Olguța Lupu
– Conf.univ.dr. Florinela Popa

III. Perioada de desfășurare a concursului:
Facultatea de Interpretare Muzicală: 27.01.-02.02.2016
Facultatea de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie muzicală: 28,29.01.-02.02.2016

La propunerea Facultății de Interpretare Muzicală și a
Facultății de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie muzicală,
– aprobă Suplimentele la diplomă (modele pentru studii universitare de licență și master) cu noile ocupații din COR, începând cu promoția 2015.

Comments are closed.