Senat septembrie 2014

Cele mai importante decizii luate de Senatul U.N.M.B. şedinţa din 29 septembrie 2014:

– Aprobă propunerile consiliilor celor două facultăţi (Facultatea de Interpretare Muzicală şi Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală) privind cadre didactice asociate, în anul univ.2014/2015 şi continuarea activităţii de îndrumare doctorat în cadrul Şcolii Doctorale.

– La propunerea Facultăţii de Interpretare Muzicală aprobă tutorii de an, pentru anul universitar 2014/2015, astfel:
Anul I                        – Conf.univ.dr. Dalila Cernătescu
Anul II                       – Conf.univ.dr. Liliana Nedelciu
Anul III                      – Prof.univ.dr. Alexandru Matei
Anul IV                      – Lect.univ.dr. Ioana Croitoru
Master anul  I            – Conf.univ.dr. Dolores Chelariu
Master  anul II           – Lect.univ.dr. Adriana Maier

– Aprobă Nota Serviciului Contabilitate privind reevaluarea imobilelor (terenuri + construcţii) din patrimoniul U.N.M.B. la data de 01.09.2014. Reevaluarea a fost efectuată conform legii, de către un evaluator acreditat ANEVAR.

– Repartizarea burselor primite prin adresa M.E.N. nr.246/GP/28.07.2014  pentru doctoranzii admişi pe locuri finanţate de la buget în sesiunea I, septembrie 2014, se face în ordinea mediilor.

La propunerea Consiliului Şcolii Doctorale, cu avizul conducătorilor de doctorat,
Aprobă, la cerere, prelungirea studiilor de doctorat pentru doctoranzii (aflaţi în diverse stagii de pregătire) curs cu frecvenţă şi fără frecvenţă, în anul univ.2014/2015.

Cele mai importante decizii luate de Senatul U.N.M.B. şedinţa din 17 septembrie 2014:

– La propunerea Facultăţii de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală aprobă taxele de studii la programele de studii universitare de master, începând cu anul univ.2014/2015, după cum urmează:

Specializarea Stil şi limbaj compoziţional     7400 lei
Specializare Sinteză muzicologică 7400 lei
Stilistică dirijorală    7400 lei
Educaţie muzicală contemporană şi culturi muzicale religioasă 
(culturi muzicale religioase)
7400 lei
Educaţie muzicală contemporană şi culturi muzicale religioasă 
(educaţie muzicală contemporană)
6200 lei
Jazz şi culturi muzicale pop 7400 lei

– Aprobă structura anului universitar 2014/2015.

– A analizat respectarea procedurilor stabilite prin Metodologia proprie a U.N.M.B. şi a aprobat rapoartele asupra concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice publicate în M.O.al României nr.324/10.06.2014 (Partea a III-a).
Ierarhia candidaţilor stabilită de comisia de concurs nu a fost modificată de Senatul universitar.

I. Facultatea de Interpretare Muzicală
Departamentul de Canto şi Artele Spectacolului Muzical
Conferenţiar universitar, poziţia 6, disciplinele: Imagine şi realizare în interpretarea muzicală vocală; Activitate vocaţională interpretativă.
Post ocupat de Hogea Tăbăcaru Roxandra         (Punctaj obţinut: 500 – declarat reuşit)

Lector universitar, poziţia 22, disciplinele: Canto; Didactica domeniului; Lied-oratoriu; Practică pedagogică.
Post ocupat de Drăguşin Luminiţa Heliana           (Punctaj obţinut: 478 – declarat reuşit)

Departamentul de Instrumente de Orchestră
Conferenţiar universitar, poziţia 13, disciplinele: Clarinet.
Post ocupat de Vişenescu Emil                              (Punctaj obţinut: 500 – declarat reuşit)

Conferenţiar universitar, poziţia 14, disciplinele: Violă.
Post ocupat de Movileanu Marian                        (Punctaj obţinut: 500 – declarat reuşit)

Conferenţiar universitar, poziţia 15, disciplinele: Nai; Muzică de cameră.
Post ocupat de Cernătescu Dalila                      (Punctaj obţinut: 500 – declarat reuşit)

II. Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie Muzicală
Departamentul de Muzicologie și Ştiințele Educației Muzicale
Conferenţiar universitar, poziţia 11, disciplinele: Management artistic; Citire partituri; Teorie, solfegiu, dictat; Educaţie muzicală contemporană; Educaţie interculturală.
Post ocupat de Cudalbu Grigore                         (Punctaj obţinut: 976 – declarat reuşit)

Conferenţiar universitar, poziţia 13, disciplinele: Educaţie integrată; Didactica domeniului şi dezvoltării în didactica specialităţii; Repertoriul şcolar în educaţia muzicală; Antropologie; Muzici tradiţionale / Folclor; Etnomuzicologie.
Post ocupat de Călin Dragoş                                (Punctaj obţinut: 573 – declarat reuşit)

Comments are closed.