Mesaj din partea conducerii UNMB

Stimați colegi,
Dragi studenți,
 
Țin să vă mulțumesc tuturor și fiecăruia în parte pentru eforturile deosebite pe care le-ați făcut în această ultimă perioadă, de când s-a declanșat în toată lumea criza cauzată de COVID 19. Este o încercare pentru noi toți și depindem unii de ceilalți pentru a răspunde provocărilor și de a ieși cu bine și cât mai curând posibil din această situație fără precedent.

Hotărârea luată de conducerea UNMB de a suspenda cursurile universitare de pe 11 martie 2020 și de a nu mai permite accesul studenților în instituție începând cu 12 martie 2020 a fost luată cu scopul de a reduce cât mai mult posibil riscul contaminării cu coronavirus, pe fondul agravării rapide și alarmante a stării epidemiologice. Am considerat prioritară înaintea oricăror altor considerente trimiterea cât mai urgentă a studenților în siguranța oferită de propriile locuințe și familii. Evoluția ulterioară a epidemiei a condus la măsuri severe impuse de autorități. A fost astfel instituită starea de urgență în România începând cu 16 martie 2020, termenul inițial de încheiere al acesteia, 16 aprilie 2020, fiind după toate probabilitățile mult prea optimist. Ne așteptăm cu toții la o prelungire semnificativă a acestei perioade, cu consecințe directe asupra desfășurării procesului de învățământ.

În Comunicatul Ministerului Educației și Cercetării nr. 8275 din 17 martie 2020 se precizează faptul că pe durata stării de urgență, fiind suspendată activitatea didactică directă (interacțiunea „față în față”), instituțiile de învățământ superior din sistemul național de învățământ, în baza autonomiei universitare, vor utiliza metode didactice alternative de învățământ. În continuare, Comunicatul Ministerului prevede că toate activitățile cuprinse în norma didactică se pot desfășura online în perioada stării de urgență pe teritoriul României  (norma didactică, conform reglementărilor Legii Educației Naționale nr. 1/2001,  poate cuprinde: a) activități de predare; b) activități de seminar, lucrări practice și de laborator, îndrumare proiecte de an; c) îndrumarea elaborării lucrărilor de licență; d) îndrumarea elaborării disertațiilor de master; e) îndrumarea elaborării tezelor de doctorat; f) alte activități didactice, practice și de cercetare științifică înscrise în planurile de învățământ; g) conducerea activităților didactico-artistice sau sportive; h) activități de evaluare; i) tutorat, consultații, îndrumarea cercurilor științifice studențești, a studenților în cadrul sistemului de credite transferabile; j) participarea la consilii și comisii în interesul învățământului).

Hotărârea luată de Consiliul de Administrație al UNMB ca activitățile didactice directe care se suspendă să se desfășoare online în toată această perioadă a avut în vedere, în acord și cu recomandarea ministerului, o minimizare a consecințelor negative care decurg din sistarea cursurilor universitare. Este adevărat că specificul domeniului nostru profesional muzical-artistic necesită, în condiții normale, o interacțiune directă. De aceea, pentru domeniul muzical trebuie să dăm dovadă de o mai mare capacitate de adaptare și de inventivitate, pentru a ne alinia la măsurile de „supraviețuire” prin recurgerea la tehnologiile de comunicare în spațiul virtual luate de universitățile din toată lumea, inclusiv de cele cu specific artistic și muzical.

Salut, astfel, promptitudinea cu care au răspuns pozitiv acestei provocări membrii comunității noastre universitare, atât cadrele didactice cât și studenții. Pentru anumite discipline, realizarea online a cursurilor pare de-a dreptul imposibilă, și am în vedere în primul rând ansamblurile instrumentale și vocale: orchestră, cor, operă, muzică de cameră, acompaniament. Însă este esențial să se acopere prin modalitatea de predare online măcar o parte a proceselor interne ce intră în conținutul acestor discipline. Sistarea totală a acestora ar face extrem de dificilă recuperarea integrală într-un interval de timp care se previzionează a fi redus drastic.

Cred că este util să se regăsească, grupate, soluțiile la care au recurs cadrele didactice din UNMB pentru a-și continua activitatea în aceste condiții extreme, acestea putând fi considerate și un fel de ghid sau sursă de inspirație pentru alți colegi. Le puteți regăsi la ANEXA I. În mod cert, lista acestora nu este exhaustivă, putând fi extinsă pe măsură ce se câștigă  experiență și versatilitate în utilizarea acestor tehnologii. Nu pot decât să laud modul exemplar în care cadrele didactice din universitatea noastră și-au dedicat timpul și și-au dat toată osteneala pentru a găsi cele mai bune soluții în interesul studenților!

Și în privința Căminului studențesc al UNMB s-au luat o serie de măsuri, pe care le regăsiți în ANEXA II.

 

În încheiere, aș dori să îmi exprim îndemnul de a avea mare grijă de sănătatea dumneavoastră și de a urma cu strictețe, în acest sens, recomandările autorităților. În acest moment, prioritatea absolută o are viața și niciun efort nu este de prisos când miza este sănătatea fiecăruia dintre noi și a semenilor noștri. Cu calm și rațiune, dar și cu sensibilitate și înțelegere vom trece cu bine și peste această încercare. Este important să ne menținem conectați, profesional și uman, pentru a păstra nealterat un climat intelectual care să faciliteze o relansare cât mai rapidă a activităților universitare și artistice, de îndată ce intrarea în normalitate o va permite. Sper să se întâmple cât mai devreme cu putință! Ține numai de noi dacă această perioadă va fi una de pauză, umplută cu timpi morți din viața noastră, sau va fi valorificată cu ingeniozitate și responsabilitate la maximum posibil.

Vă doresc tuturor multă sănătate!

 

prof. univ. dr. Diana Moș,
Rectorul Universității Naționale de Muzică din București,
alături de echipa de conducere

 

 

Anexa I

 
Modalități de susținere online a cursurilor, cursurilor practice și seminariilor:

 • Pentru cursurile teoretice, inclusiv cele de aulă, care presupun grupuri (mari) de studenți:
  • materiale PowerPoint, însoțite eventual de comentarii înregistrate video/audio, grupuri comune pe Facebook, WhatsApp, Google Drive etc.
  • cursuri realizate în transmisiuni live, cu interacțiune în timp real, prin intermediul unor aplicații/platforme precum Zoom, YouTube, Google Classroom, Teams/Office 365, Google Meet, Livresq etc.
 • Pentru cursurile de specialitate care presupun învățământul „unu la unu”, precum orele de instrument sau canto:
  • apeluri video pe aplicațiile Skype, FaceTime, YouTube, WhatsApp etc.
 • Pentru acompaniament, în afara apelurilor video de mai sus profesorii pot realiza înregistrări ale părții de acompaniament (pianului), pe care le pot trimite studenților pentru a se familiariza cu textul muzical în ansamblu.
 • În cadrul cursurilor de ansamblu (muzică de cameră, acompaniament, lied, operă,  cor, orchestră):
  • pentru discutarea problemelor de teoria interpretării și analiza operei muzicale studiate (aspecte ce țin de istoria muzicii, forme, stilistica interpretării, semantică, hermeneutică etc.) se poate recurge la aceleași mijloace ca și cele prezentate la cursurile teoretice
  • se pot efectua apeluri video individuale, prin care se poate verifica cu fiecare student în parte dacă și-a însușit corect știma, se pot face anumite corecturi de text, digitații, tehnică instrumentală etc.

 

 

 

Anexa II

 
Situația Căminului studențesc al UNMB în perioada stării de urgență

O problemă sensibilă în perioada de când  au fost suspendate cursurile a constituit-o situația căminului studențesc al UNMB. În graba plecării (din motive obiective, dar și pe fondul multor neglijențe) și ținând cont de faptul că nu era de așteptat ca perioada de suspendare să se prelungească atât de mult (nici azi nu avem o estimare a termenului, nici măcar aproximativă), au fost lăsate în cameră (inclusiv în dulapuri), alături de obiecte de îmbrăcăminte și menaj, și multe alimente care constituie o sursă sigură de infestare și proliferare a gândacilor într-un timp scurt, în condițiile în care nu va exista nicio activitate în camere pentru o perioadă îndelungată. În vara anului trecut a trebuit să alocăm fonduri considerabile pentru a opri o invazie explozivă a acestor insecte și am fost nevoiți să înlocuim complet parchetul și mobilierul mai multor camere. Acum nu mai avem resurse pentru o astfel de operațiune, în contextul economic general.

Pentru a putea face acum o dezinfecție și o dezinsecție corespunzătoare, inclusiv în interiorul dulapurilor care sunt, o parte dintre ele, din lemn presat (material ideal pentru cuibărirea insectelor, în opinia specialiștilor), s-a luat decizia de a îndepărta toate alimentele și a împacheta lucrurile din dulapuri în saci închiși și etichetați, pentru a nu veni în contact direct cu substanțele toxice. Operațiunea este laborioasă și presupune o muncă atentă și intensă din partea personalului de îngrijire, dar considerăm că demersul este absolut necesar din motive sanitare și de igienă. În plus, trebuie să avem în vedere și o eventuală punere a camerelor la dispoziția autorităților, dacă situația epidemiologică se înrăutățește.

Din rațiuni economice dar și pentru a nu fi periclitată sănătatea studenților care au rămas în cămin (în principal studenți străini, bursieri ai statului român, dar și studenți cu domiciliul în România, care au declarat pe proprie răspundere că sunt în imposibilitatea de a părăsi Bucureștiul), s-a decis relocarea studenților rămași într-un cămin studențesc privat, UNMB urmând să suporte din surse proprii cheltuielile de cazare ale acestora.

Comments are closed.