ERASMUS: Concurs pentru mobilitate de studii la Jerusalem Academy of Music and Dance

Serviciul Relații Internaționale și Programe Comunitare din UNMB anunță concurs pentru o mobilitate de studii la Jerusalem Academy of Music and Dance (Israel), care să fie efectuată în primul semestru al anului universitar 2018-2019, în cadrul programului Erasmus+ KA 107.

Studenții interesați își pot depune dosarul până la 14 iunie 2018, la Serviciul Relații Internaționale și Programe Comunitare din UNMB (corp clădire Mediatecă, etaj III, între orele 9-14).

Dosarul trebuie să conțină:

  • Formularul de înscriere completat
  • Două recomandări (una obligatoriu de la profesorul curent)
  • Europass CV actualizat
  • Mediile  generale:  la  specializare,  pentru  toate  disciplinele, inclusiv  pentru limba străină. (Un atestat/certificat lingvistic reprezintă un plus la punctaj.)
  • Motivaţie
  • Două fotografii tip paşaport.

Concursul va avea loc în data de 27 iunie 2018, ora 9, la Serviciul Relații Internaționale și Programe Comunitare, în fața unei comisii alcătuite din Prof. dr. Diana Moș, Rectorul UNMB, Prof. dr. Dan Dediu, Președintele Senatului UNMB, și Prof. dr. Nicolae Gheorghiță, Prorector UNMB.

Pentru mai multe informații, accesați https://www.unmb.ro/relatii-internationale/llp-erasmus/ și consultați documentele ”Metodologie privind mobilitățile, recunoașterea și echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate, în cadrul programului ERASMUS+ KA 107”, ”Ghidul studentului Erasmus pentru mobilităţi de studiu ”, precum și celelalte informații de la secțiunea ”Mobilităţi de studiu (Student Mobility Study – SMS)”.

 

Comments are closed.