Calendar

În atenţia candidaţilor la concursul de admitere la doctorat sesiunea septembrie 2014, curs de zi

I. Perioada de înscriere: 4 – 11 septembrie 2014

Program de depunere a dosarelor pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat sesiunea septembrie 2014

Zilele: Orele
Joi 4 septembrie 2014 10 – 14
Vineri 5 septembrie 2014 10 – 12
Luni 8 septembrie 2014 10 – 11:30 şi 14:30 – 15:30
Marţi 9 septembrie 2014 10 – 14
Miercuri 10 septembrie 2014 10 – 12 şi 13 – 15
Joi 11 septembrie 2014 10 – 12 şi 13 – 15

Dosarele se depun la sala 105, iar taxa de înscriere se achită la casieria U.N.M.B. corp "C", parter

  • Cererea de înscriere este obligatoriu de completat pe suport de hârtie (în 2 exemplare) şi în format electronic (C.D. / D.V.D. în Microsoft Word – 1 exemplar).
  • Cererea de înscriere completată atât pe suport de hârtie (cu număr de înregistrare la Registratura U.N.M.B.) cât şi în format electronic se va depune împreună cu celelalte documente din dosarele de înscriere, la sala 105.
  • Cererea de înscriere în format electronic se găseşte pe site-ul www.unmb.ro

II. Perioada de desfășurare a concursului de admitere: 15 – 30 sept. 2013

  • Testul de competenţă lingvistică (pentru o limbă de circulaţie internaţională, la alegere dintre engleză, germană, franceză sau italiană) se va desfăşura în ziua de 15 septembrie 2014, începând cu ora 10

Comments are closed.