Ethics

Raport anual conţinând informaţii cu caracter public referitoare la activitatea comisiei de etică universitară pentru anul calendaristic 2008

În anul calendaristic 2008, Comisia de etică din Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti s-a întrunit în următoarele şedinţe:

 1. În data de 1 iulie 2008, pentru a analiza memoriul nr.2271/19.06.2008 depus de d-na Pachef Ramona Cristina cadru didactic asociat care a reclamat comportamentul total neadecvat al studenţilor Ciuraru V.Aurelian – anul I Facultatea de Interpretare muzicală şi Ilie N.Alin – anul I Facultatea de Interpretare muzicală, la ora de curs a domniei sale.
  La întâlnirea comisiei de etică a fost prezentă Doamna Pachef Ramona-Cristina.
  Studenţii: Ciuraru V. Aurelian – anul I Facultatea de Interpretare muzicală şi Ilie N.Alin – anul I Facultatea de Interpretare muzicală, au fost convocaţi telefonic, dar nu s-au prezentat.
  Comisia nu a acceptat mărturia telefonică a studenţilor considerând-o nerelevantă şi neprocedurală. Comisia de Etică a propus convocarea în scris a studenţilor (cu scrisoare de confirmare) pentru data de 3 octombrie 2008, ora 13. Conflictul a fost stins.
 2. Comisia de etică s-a întrunit în ziua de 1 iulie 2008, pentru a analiza sesizarea nr.2594/01.07.2008 formulată de Doamna Dobre Steluţa, portar la căminul U.N.M.B. (Str. G-ral.Berthelot), privind comportamentul necorespunzător al studentului Pascale Sebastian.
  Au fost audiaţi următorii: Stan Lucian – student an I (pian), Toni Niţă – student an III (compoziţie), Prodan Alin – absolvent, Augustin Pesnon (student Erasmus) şi Dobre Steluţa (portar).
  Nu s-a prezentat studentul Pascale Sebastian.
  Concluziile şi propunerile comisiei au fost:

  • în situaţia în care se organizează aniversări în cămin, să existe aprobarea scrisă a Directorului General Administrativ, cu precizarea orelor de desfăşurare şi persoana care răspunde de respectarea regulamentului de ordine interioară;
  • interdicţia de a intra în cămin pentru studentul Pascale Sebastian.

  Astfel, conflictul a fost stins pe cale amiabilă.

Componenţa Comisiei de etică din U.N.M.B.

Preşedinte Conf. univ. Dr. Ladislau Csendes
Membri Prof. univ .Dr. Ionel Voineag
Conf. univ. Dr. Verona Maier
Conf. univ. Dr. Christian Berger
Lect. univ. Dr. Roxana Gheorghiu
Stud. Cristina Uruc

Comments are closed.