Declaratii de avere

Decan, conf.univ.dr. Cristina Popescu Stanesti

1 DA_2016-04-29_POPESCU-STANESTI V.M.D. CRISTINA-ANCA
2 DI_2016-04-29_POPESCU-STANESTI CRISTINA-ANCA
3 DA_2016-06-09_POPESCU-STANESTI V.M.D. CRISTINA-ANCA
4 DI_2016-06-09_POPESCU-STANESTI CRISTINA-ANCA
5 DA 2017 POPESCU-STANESTI CRISTINA-ANCA
6 DI 2017 POPESCU-STANESTI CRISTINA-ANCA
7 DA 2018 POPESCU-STANESTI CRISTINA-ANCA
8 DI 2018 POPESCU-STANESTI CRISTINA-ANCA

Decan, prof.univ.dr. Olguta Lupu

1_DA_2016-04-25_LUPU OLGUTA
2_DI_2016-04-26_LUPU OLGUTA
3 DA_2016-06-09_LUPU OLGUTA
4 DI_2016-06-09_LUPU OLGUTA
5 DA 2017 LUPU OLGUTA
6 DI 2017 LUPU OLGUTA
7 DA 2018 LUPU OLGUTA
8 DI 2018 LUPU OLGUTA

Director dep., conf.univ.dr. Christian Berger

1_DA_2016-06-10_CHRISTIAN-WILHELM BERGER
2_DI_2016-06-10_CHRISTIAN-WILHELM BERGER
3 DA 2017 CHRISTIAN WILHELM BERGER
4 DI 2017 CHRISTIAN WILHELM BERGER
5 DA 2018 CHRISTIAN WILHELM BERGER
6 DI 2018 CHRISTIAN WILHELM BERGER

Director dep., conf.univ.dr. Cristina Soreanu

1_DA_2016-06-10_SOREANU CRISTINA MIHAELA_
2_DI_2016-06-10_SOREANU CRISTINA_MIHAELA
3 DA 2017 SOREANU CRISTINA MIHAELA
4 DI 2017 SOREANU CRISTINA MIHAELA
5 DA 2018 SOREANU CRISTINA MIHAELA
6 DI 2018 SOREANU CRISTINA MIHAELA

Director dep., conf.univ.dr. Florinela Popa

1_DA_2016-05-09_POPA FLORINELA
2_DI_2016-05-09_POPA FLORINELA
3_DA_2016-06-09_POPA FLORINELA
4_DI_2016-06-09_POPA FLORINELA
5 DA 2017 POPA FLORINELA
6 DI 2017 POPA FLORINELA
7 DA 2018 POPA FLORINELA
8 DI 2018 POPA FLORINELA

Director dep., conf.univ.dr. Marcel Frandes

1_DA_2016-06-08_FRANDES MARCEL
2_DI_2016-06-08_FRANDES MARCEL
3 DA 2017 FRANDES MARCEL
4 DI 2017 FRANDES MARCEL
5 DA 2018 FRANDES MARCEL
6 DI 2018 FRANDES MARCEL

Director dep., prof.univ.dr. Vlad Dimulescu

1_DA_2016-06-07_DIMULESCU VLAD-VALENTIN
2_DI_2016-06-07_DIMULESCU VLAD-VALENTIN
3 DA 2017 DIMULESCU VLAD VALENTIN
4 DI 2017 DIMULESCU VLAD VALENTIN
5 DA 2018 DIMULESCU VLAD VALENTIN
6 DI 2018 DIMULESCU VLAD VALENTIN

Prodecan, conf.univ.dr. Adrian Buciu

1_DA_2016-05-16_ADRIAN IOAN BUCIU
2_DI_2016-05-16_ADRIAN IOAN BUCIU
3_DA_2016-06-10_ADRIAN IOAN BUCIU
4_DI_2016-06-10_ADRIAN IOAN BUCIU
5 DA 2017 ADRIAN IOAN BUCIU
6 DI 2017 ADRIAN IOAN BUCIU
7 DA 2018 ADRIAN IOAN BUCIU
8 DI 2018 ADRIAN IOAN BUCIU

Prodecan, conf.univ.dr.Costin Moisil

1_DA_2016_COSTIN GH. MOISIL
2_DI_2016_COSTIN GH. MOISIL
3_DA_2016-06-06_COSTIN GH. MOISIL
4_DI_2016-06-06_COSTIN GH. MOISIL
5 DA 2017 COSTIN MOISIL
6 DI 2017 COSTIN MOISIL
7 DA 2018 COSTIN MOISIL
8 DI 2018 COSTIN MOISIL

Prorector, prof.univ.dr. Corina Antigona Radulescu

1_DA_2016-04-06_RADULESCU CORINA ANTIGONA
2_DI_2016-04-06_RADULESCU CORINA ANTIGONA
3_DA_2016-06-06_RADULESCU CORINA ANTIGONA
4_DI_2016-06-06_RADULESCU CORINA ANTIGONA
5 DA 2017 RADULESCU CORINA ANTIGONA
6 DI 2017 RADULESCU CORINA ANTIGONA
7 DA 2018 RADULESCU CORINA ANTIGONA
8 DI 2018 RADULESCU CORINA ANTIGONA

Prorector, prof.univ.dr. Nicolae Gheorghita

1_DA_2016-04-07_GHEORGHITA NICOLAE
2_DI_2016-04-07_GHEORGHITA NICOLAE
3_DA_2016-06-10_GHEORGHITA NICOLAE
4_DI_2016-06-10_GHEORGHITA NICOLAE
5 DA 2017 GHEORGHITA NICOLAE
6 DI 2017 GHEORGHITA NICOLAE
7 DA 2018 GHEORGHITA NICOLAE
8 DI 2018 GHEORGHITA NICOLAE

Prorector, prof.univ.dr. Verona Maier

1_DA_2016-04-04_VERONA MAIER
2_DI_2016-04-04_MAIER VERONA
3_DA_2016-06-13_VERONA MAIER
4_DI_2016-06-13_MAIER VERONA
5 DA 2017 MAIER VERONA
6 DI 2017 MAIER VERONA
7 DA 2018 MAIER VERONA
8 DI 2018 MAIER VERONA

Rector, prof.univ.dr. Diana Asinefta Mos

1_DA_2016-03-21_MOS M. DIANA ASINEFTA
2_DI_2016-03-21_MOS M. DIANA ASINEFTA
3_DA_2016-06-13_MOS M. DIANA ASINEFTA
4_DI_2016-06-13_MOS M. DIANA ASINEFTA
5 DA 2017 MOS DIANA ASINEFTA
6 DI 2017 MOS DIANA ASINEFTA
7 DA 2018 MOS DIANA ASINEFTA
8 DI 2018 MOS DIANA ASINEFTA

Comments are closed.