Departamentul de Canto și Artele spectacolului muzical

Departamentul Canto şi Artele spectacolului muzical urmăreşte ca prin disciplinele specifice conforme planurilor de învăţământ să formeze artişti lirici capabili să restituie creaţia muzicală vocală în toată complexitatea genurilor şi modalităţilor ei de exprimare.

Departamentul îşi propune un standard al excelenţei, prin exigenţã. Dovada sunt numeroasele premii obţinute de studenţi la diverse competiţii naţionale şi internaţionale. Prezenţa din ce în ce mai pregnantă a absolvenţilor pe marile scene demonstrează înaltul nivel de pregătire profesională ce se poate atinge prin programele educaţionale oferite în cadrul departamentului.

Studenţi din Albania, Cipru, Franţa, Republica Moldova, Ucraina, urmează cursurile universitare de Licenţă şi Master în cadrul departamentului.

Manifestările organizate în cadrul stagiunii permanente a departamentului reflectă o preocupare constantă în a oferi publicului evenimente artistice de excepţie.

Personalităţi ale vieţii muzicale şi cadre didactice prestigioase, cu o bogată experienţă pedagogică alcătuiesc comunitatea academică a departamentului.

Discipline:

  • Canto
  • Lied-Oratoriu
  • Operă
  • Acompaniament (canto, operă, lied-oratoriu)
  • Arta actorului/ Mișcare scenică
  • Machiajul în spectacolul muzical
  • Dramaturgie muzicală
  • Dicția și declamația spectacolului muzical
  • Dansurile în genurile muzicale
  • Didactica specialității; didactica domeniului; Practică pedagogică

 

Canto

Cadre didactice

Prof.univ.dr. Bianca Luigia Manoleanu
Conf.univ.dr. Cristina Șoreanu – Director de Departament
Conf.univ.dr. Mariana Colpoș – Locțiitor Director de Departament; Șef disciplină Canto
Conf.univ.dr. Maria Claudia Codreanu
Lect.univ.dr.Heliana Luminița Drăgușin

Cadre didactice asociate

Dr. Ionel Voineag
Dr. Silvia Voinea
Dr. Bianca Ionescu
Dr. Gabriel Năstase
Drd.Iulia Isaev

Cadre didactice asociate invitate

Georgeta Stoleriu
Mărioara Hurduc

 

Lied-Oratoriu

Cadre didactice

Prof.univ.dr. Bianca Luigia Manoleanu – Șef disciplină Lied
Lect.univ.dr. Heliana Luminița Drăgușin

Cadru didactic asociat

Dr. Gabriel Năstase

Acompaniament

Cadre didactice

Conf.univ.dr. Alexandru Petrovici – Șef disciplină Acompaniament
Conf.univ.dr.Inna Oncescu
Lect.univ.dr. Carmen Botezatu-Enescu
Lect.univ.dr. Raluca Elena Ouatu
Lect.univ.dr. Cezara Florentina Petrescu – Șef disciplină Arta actorului, mișcare scenică
Lect.univ.dr. Violetta Ștefănescu
Lect.univ.dr. Cristian Vais
Asist.univ.dr. Valentin Macovei

Cadre didactice asociate

Conf.univ.dr. Andreiana Geamănă-Roșca
Dr. Crimhilda Cristescu
Dr. Mădălina Marinescu – Secretar Departament
Drd. Tudor Scripcariu
Drd. Roman Manoleanu

Cadru didactic asociat invitat

Lidia Butnariu

 

Operă

Cadre didactice

Conf.univ.dr. Roxandra Tăbăcaru-Hogea – Șef disciplină Operă
Lect.univ.dr. Daniel Prallea Blaga

Cadru didactic asociat

Dr. Cristian Mihăilescu

Cadru didactic asociat invitat

Ștefan Neagrău

 

Arta actorului și mișcare scenică, Machiaj, Tehnica vorbirii, Dicția și declamația spectacolului muzical

Cadru didactic asociat

Drd. Filip Ristovski

Cadru didactic asociat invitat

Maria Popa – Arta actorului și mișcare scenică

 

Dansul în genurile muzicaleCadru didactic asociat

Dr. Roxana Colceag

 

Dramaturgie muzicală

Cadru didactic

Lect.univ.dr.Daniel Prallea Blaga

Didactica specialității; Practică pedagogică

Lect.univ.dr.Heliana Luminița Drăgușin

Didactica domeniului; Practică pedagogică

Cadru didactic

Conf.univ.dr.Cristina Șoreanu

Comments are closed.