Departamentul de Muzicologie și Științele educației muzicale

Pornind de la un numitor comun – sunetul –, muzica si cuvantul s-au aflat dintotdeauna intr-o relatie complexa, cu valente multiple, punandu-se reciproc in valoare. Muzicologia (stiinta despre muzica, ale carei origini merg pana in antichitate) a luat ca aliat cuvantul pentru a decripta sensurile ascunse in constructiile sonore, pentru a conceptualiza si sistematiza structuri si tehnici de creatie muzicala.

Colectivul departamentului, continuand o traditie indelungata si prestigioasa, reuneste personalitati de prim rang ale muzicologiei romanesti, teoreticieni si compozitori de anvergura nationala si internationala, constituind o garantie a calitatii actului didactic.

Departamentul nostru coordoneaza (prin membri ai sai) revista online Musicology Today (www.musicologytoday.ro) a UNMB (e-mail: musicologytoday@unmb.ro).

Majoritatea disciplinelor incluse in departament se adreseaza tuturor studentilor din universitate, indiferent de specializare, contribuind decisiv la formarea unor muzicieni cu o temeinica pregatire muzicala si teoretica. Studentii de la specializarile Muzicologie/Sinteza muzicologica si Pedagogie muzicala/Educatie muzicala contemporana beneficiaza pe parcursul studiilor de numeroase oportunitati de afirmare, prin participarea la concursuri de profil, concerte, manifestari stiintifice, programe de parteneriat cu institutii similare din strainatate etc. 

Muzicologie

a. Cursuri de licenţă

 • Istoria muzicii
 • Folclor muzical
 • Muzici tradiţionale
 • Estetică muzicală
 • Muzicologie
 • Etnomuzicologie
 • Stilistică muzicală
 • Compozitorii şi literatura muzicală
 • Limbi moderne
 • Educaţie fizică

b. Cursuri de masterat

 • Sinteză muzicologică
 • Antropologie muzicală
 • Dimensiuni estetice (Renaştere şi Baroc)
 • Practica redacţională în media
 • Folclor comparat
 • Epistemologie şi hermeneutică muzicală


Ştiinţele Educaţiei Muzicale

a. Cursuri de licenţă

 • Teorie, solfegiu, dictat
 • Teoria superioară a muzicii
 • Citire partituri
 • Sisteme de cultivare a auzului
 • Solfegiu coral
 • Repertoriu şcolar
 • Cursuri nivel I D.P.P.D:
  • Pedagogie
  • Managementul clasei de elevi
  • Didactica specialităţii
  • Instruire asistată de calculator
  • Practica pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu

b. Cursuri de masterat

 • Educatie muzicala contemporană
 • Evoluţia conceptelor de consonanţă-disonanţă în principalele epoci stilistice
 • Organizări ritmice de referinţă în muzica primei părţi a secolului XX
 • Reducţia pianistică a lucrărilor instrumentale şi vocale
 • Management cultural si artistic
 • Cursuri nivel II D.P.P.D.:
  • Consiliere şi orientare
  • Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor
  • Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii
  • Proiectarea şi managementul programelor educaţionale
  • Practica pedagogică în învăţământul liceal, postliceal şi universitar
  • Educaţie interculturală


Cadre didactice

Prof.univ.dr. Valentina Dediu – Sandu
Prof.univ.dr. Liviu Dănceanu
Prof.univ.dr. Olguţa Lupu
Prof.univ.dr. Mihai Cosma
Prof.univ.dr. Andrei Tănăsescu
Conf.univ.dr. Rodica Nicolaescu
Conf.univ.dr. Marcel Costea
Conf.univ.dr. Grigore Cudalbu
Conf.univ.dr. Dragoş Călin
Conf.univ.dr. Florinela Popa
Lect.univ.dr. Anamaria Călin
Lect.univ.dr. Tatiana Hilca
Lect.univ.dr. Irina Boga
Lect.univ.dr. Ştefan Firca
Lect.univ.dr. Carmen Dominte
Asist.univ.dr. Denisse Dragoe
Asist.univ.dr. Mihai Murariu
Cercet.șt.III dr. Costin Moisil


Cadre didactice asociate

C.d.asoc.Prof.univ.dr. Magda Buciu
C.d.asoc.Prof.univ.dr. Grigore Constantinescu
C.d.asoc.Prof.univ.dr. Lavinia Coman
C.d.asoc.Prof.univ.dr. Irina Odăgescu
C.d.asoc.Prof.univ.dr. Oana Sălişteanu
C.d.asoc.Conf.univ.dr. Lucia Costinescu
C.d.asoc.Conf.univ.dr. Camelia Popa
C.d.asoc.Conf.univ.dr. Cristian Petrescu
C.d.asoc.cercet.princ.I dr. Speranţa Rădulescu
C.d.asoc.cercet.princ.I dr. Nicolae Teodoreanu
C.d.asoc.Lect.univ.dr. Ramona Bălănescu (Pachef)
C.d.asoc.Lect.univ.dr. Vlad Cucu – Oancea
C.d.asoc.Lect.univ.dr. Alexandru Ronai
C.d.asoc.cercet.şt.gr.III Cătălin Creţu
C.d.asoc.dr. Ioana Lambu
C.d.asoc.dr. Elena Vieru Conta
C.d.asoc.dr. Ana – Maria Ion
C.d.asoc.drd. Chitic Victor
C.d.asoc.drd. Sebastian Androne
C.d.asoc.drd. Andreea Chiselev
C.d.asoc. Liana Podlovschi


Comments are closed.