Departamentul de Muzicologie și Științele educației muzicale

Pornind de la un numitor comun – sunetul –, muzica și cuvântul s-au aflat dintotdeauna într-o relație complexă, cu valențe multiple, punându-se reciproc in valoare. Muzicologia (știința despre muzică, ale cărei origini merg până în antichitate) a luat ca aliat cuvântul pentru a decripta sensurile ascunse în construcțiile sonore, pentru a conceptualiza și sistematiza structuri și tehnici de creație muzicală.

Colectivul departamentului, continuând o tradiție îndelungată și prestigioasă, reunește personalități de prim rang ale muzicologiei românești, teoreticieni și compozitori de anvergură națională și internațională, constituind o garanție a calității actului didactic.

Departamentul nostru coordonează (prin membri ai săi) revista online Musicology Today (www.musicologytoday.ro) a UNMB (e-mail: musicologytoday@unmb.ro).

Majoritatea disciplinelor incluse în departament se adresează tuturor studenților din universitate, indiferent de specializare, contribuind decisiv la formarea unor muzicieni cu o temeinică pregătire muzicală și teoretică.

Studenții de la specializările Muzicologie/Sinteza (etno)muzicologică si Muzică/Educație muzicală contemporană beneficiază pe parcursul studiilor de numeroase oportunități de afirmare, prin participarea la concursuri de profil, concerte, manifestări științifice, programe de parteneriat cu instituții similare din străinătate etc.

Muzicologie

a. Cursuri de licenţă

 • Muzicologie
 • Istoria muzicii
 • Compozitorii și literatura muzicală
 • Principii de cercetare și redactare în muzică
 • Muzici tradiționale/Folclor
 • Etnomuzicologie
 • Istoria culturii muzicale pop
 • Estetică muzicală
 • Stilistică muzicală
 • Practică muzicologică
 • Limba engleză
 • Educație fizică

b. Cursuri de masterat

 • Sinteză muzicologică/Sinteză etnomuzicologică
 • Antropologie muzicală
 • Dimensiuni estetice în Renaștere și Baroc
 • Practică redacțională în media
 • Epistemologie și hermeneutică muzicală
 • Muzică și arte plastice – o istorie comparată
 • Perspective actuale în muzicologie
 • Estetica muzicilor jazz și pop

Ştiinţele Educaţiei Muzicale

a. Cursuri de licenţă

 • Teorie, solfegiu, dictat
 • Citire partituri
 • Educarea auzului muzical
 • Sisteme de educație muzicală
 • Cursuri nivel I D.P.P.D:
  • Pedagogie
  • Psihologia educației
  • Managementul clasei de elevi
  • Didactica specialității
  • Instruire asistată de calculator
  • Practica pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu

b. Cursuri de masterat

 • Educație muzicală contemporană
 • Coordonate în ritmica secolului XX și aplicații în actul didactic
 • Principiul dualist aplicat în conceptele muzicale
 • Reducția pianistică a lucrărilor vocale și instrumentale
 • Management cultural si artistic
 • Cursuri nivel II D.P.P.D.:
  • Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
  • Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specialității
  • Proiectarea și managementul programelor educaționale
  • Practica pedagogică în învățământul liceal, postliceal și universitar
  • Educație interculturală
  • Educație integrată

Cadre didactice titulare

Prof.univ.dr. Valentina Sandu-Dediu
Prof.univ.dr. Olguța Lupu
Prof.univ.dr. Mihai Cosma
Prof.univ.dr. Andrei Tănăsescu
Conf.univ.dr. Rodica Nicolaescu
Conf.univ.dr. Marcel Costea
Conf.univ.dr. Grigore Cudalbu
Conf.univ.dr. Dragoș Călin
Conf.univ.dr. Florinela Popa
Lect.univ.dr. Anamaria Călin
Lect.univ.dr. Tatiana Hilca
Lect.univ.dr. Irina Boga
Lect.univ.dr. Ștefan Firca
Lect.univ.dr. Carmen Dominte
Lect.univ.dr. Victor Chitic
Asist.univ.dr. Denisse Dragoe
Asist.univ.dr. Mihai Murariu
Cercet.șt.III dr. Costin Moisil

Cadre didactice asociate

C.d.asoc.prof.univ.dr. Lavinia Coman
C.d.asoc.prof.univ.dr. Grigore Constantinescu
C.d.asoc.prof.univ.dr. Irina Odăgescu-Țuțuianu
C.d.asoc.prof.univ.dr. Oana Sălişteanu
C.d.asoc.cercet.șt.I dr. Speranţa Rădulescu
C.d.asoc.conf.univ.dr. Christian Alexandru Petrescu
C.d.asoc.conf.univ.dr. Firuța Tacea
C.d.asoc.cercet.şt.III dr. Cătălin Creţu
C.d.asoc.asist.univ.dr. Simona Iftimescu
C.d.asoc.dr. Elena Vieru Conta
C.d.asoc.dr. Andreea Luciana Ion
C.d.asoc.dr. Ioana Sorina Lambu
C.d.asoc.drd. Andreea Chiselev
C.d.asoc.drd. Florin Cristian Neagoe
C.d.asoc.drd. Vlad Văidean

Comments are closed.