Consiliul de Administrație ianuarie 2015

Cele mai importante decizii luate de Consiliul de Administraţie, şedinţa din 5 ianuarie 2015:

– La propunerea Uniunii Criticilor Muzicali din România „Mihail Jora” aprobă desfăşurarea Concursului Naţional de Critică şi Interpretare Muzicală „Mihail Jora”, ediţia a XXV-a, în perioada 16 martie – 5 aprilie 2015.

– La propunerea serviciului Mediatecă-Audiovizual aprobă  actualizarea  comisiei de evaluare a C.D.-urilor şi D.V.D.-urilor ce intră în gestiunea serviciului sub formă de donaţie, copiere sau imprimare în studioul U.N.M.B., în vederea reactualizării preţurilor, astfel:
Preşedinte:                 Prof.univ.dr. Antigona Rădulescu
Secretar:                     Eugenia Toma
Membru:                     Cristina Brândaş                               

– Aprobă  actualizarea  comisiei de recepţie pentru C.D.-urile şi D.V.D.-urile intrate în patrimoniul serviciului Mediatecă-Audiovizual prin orice fel (donaţie, copiere sau imprimare în studioul U.N.M.B.), astfel:
Preşedinte:                 Lect.univ.dr. Irina Boga
Secretar:                     Silvia Senin
Membru:                     Heliana Tudor 

Cele mai importante decizii luate de Consiliul de Administraţie, şedinţa din 12 ianuarie 2015:

– În baza Ordinului M.E.C.Ş. / decembrie 2014, în vederea înregistrării în R.N.C.I.S. a informaţiilor privind calificările de nivel universitar, se numesc următoarele comisii:

 • Facultatea de Interpretare Muzicală:
  • Conf.univ.dr. Viorela Ciucur
  • Lect.univ.dr. Andreea Butnaru
  • Lect.univ.dr. Raluca Ouatu
 • Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală:
  • Conf.univ.dr. Christian Berger
  • Conf.univ.dr. Dragoş Călin
  • Prof.univ.dr. Olguţa Lupu – Preşedinte /  coordonează activitatea pentru întreaga universitate
 • Termen maxim: 30 aprilie 2015

– Aprobă propunerea Serviciului Tehnic-Achiziţii privind încheierea unui număr de 25 contracte anuale, pentru 2015.

Cele mai importante decizii luate de Consiliul de Administraţie, şedinţa din 26 ianuarie 2015:

– În conformitate cu adresa nr.26600/22.01.2015 aprobă transmiterea la M.E.C.S. a cifrelor de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat, an univ.2015-2016, (propuneri).

– Aprobă Comisia de Selecţie pentru bursele ERASMUS +, an univ.2015-2016 (ambele facultăţi), astfel:
Prof.univ.dr. Smaranda Murgan – Decan FCMPm
Prof.univ.dr. Dana Borşan – Preşedinte Senat
Conf.univ.dr. Marcel Frandeş – director Dep.Instrumente de Orchestră
Conf.univ.dr. Lucia Costinescu – Coordonator Instituţional ERASMUS +

– Aprobă continuarea parteneriatului, încheiat între U.N.M.B. şi Colegiul Naţional de Muzică „George Enescu” din Bucureşti, privind organizarea şi desfăşurarea Concursului Naţional „Victor Giuleanu” – ediţia a VI-a, perioada 16 – 22 martie 2015.

Comments are closed.