Consiliul de Administrație februarie 2015

Cele mai importante decizii luate de Consiliul de Administraţie, şedinţa din 2 februarie 2015:

– Aprobă solicitarea coordonatorului proiectului „Artist Junior” privind efectuarea unei vizite educaţionale, de maxim 2 ore, la cursurile desfăşurate în cadrul Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, de către 7 copii din cadrul Direcţiei pentru Protecţia Copilului sector 5.

– Aprobă încheierea unei Convenţii – cadru între Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România şi Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti (cărora li se vor alătura şi alte instituţii fundamentale pentru muzica românească) privind desfăşurarea Simpozionului Internaţional de Muzicologie „George Enescu – de la cunoaştere la recunoaştere”, din cadrul ediţiei XXII a Festivalului Internaţional „George Enescu”, septembrie 2015.

Ref.la: Proiectul POSDRU 174/1.3/S/14915 cu  titlul ,,Personalul didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat – promotor al învăţării pe tot parcursul vieţii”
– Adoptă Planul instituţional de dezvoltare profesională.     

Cele mai importante decizii luate de Consiliul de Administraţie,şedinţa din 9 februarie 2015:

– Aprobă Programul de Achiziţii Publice al U.N.M.B. pe anul 2015, elaborat de Biroul Achiziţii Publice, în conformitate cu prevederile art.3, alin.2 din H.G.nr.925/2006, actualizată.

Cele mai importante decizii luate de Consiliul de Administraţie,şedinţa din 23 februarie 2015:

– Aprobă publicarea la Editura U.N.M.B. a celui de-al III-lea volum din seria EnArmonia. Solfegiu, dictat, elemente de teoria muzicii, într-un număr de 12 exemplare.

– Aprobă publicarea la Editura U.N.M.B. a volumului lucrărilor Simpozionului Internaţional de Muzicologie „Direcţii şi tendinţe în muzica românească şi universală după 1990”, organizat sub egida Săptămânii Internaţionale a Muzicii Noi, 2014, într-un tiraj de 40 de exemplare.

– Aprobă participarea prof.univ.dr. Diana Moş şi conf.univ.dr. Grigore Cudalbu la sesiunea de formare dedicată membrilor comisiilor de asigurare a calităţii la nivel de universitate / facultate în cadrul proiectului POSDRU/155/1.2./S/141894 „Dezvoltarea şi consolidarea culturii calităţii la nivelul sistemului de învăţământ superior românesc – QUALITAS” care se va desfăşura la Universitatea Politehnică Bucureşti în perioada 19 – 20 martie 2015.

Comments are closed.