Consiliul de Administrație august 2014

Cele mai importante decizii luate de Consiliul de Administraţie, şedinţa din 27 august 2014:

Ref.la: desfăşurarea concursului de admitere la doctorat, sesiunea septembrie 2014:

– Concursul de admitere la doctorat se va desfăşura în zilele de 15, 16, 17, 18 septembrie 2014 (în ziua de 15 sept. se va desfăşura Testul de competenţă lingvistică);
– Aprobă alocarea tuturor locurilor (granturi de studii) de doctorat pentru domeniul Muzică;
– Aprobă repartizarea locurilor (granturi de studii) pe conducători de doctorat;
– Aprobă comisiile de desfăşurare a concursului de admitere la doctorat.

– Aprobă derularea unei achiziţii directe, prin publicarea în S.E.A.P. a unui anunţ de publicitate, în vederea contractării lucrărilor de proiectare şi realizare a unui branşament electric de medie tensiune ce include montarea unui post de transformare nou, în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului nou construit cu destinaţia Mediatecă.

Comments are closed.