Facultatea de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie muzicală

Program de studii postuniversitare
REGIE MUZICALĂ (REGIE DE SUNET)

Programul este avizat de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.

În urma promovării examenului de finalizare a studiilor, se va elibera un certificat de atestare a competențelor profesionale.

 

Pentru informații, vă puteți adresa responsabilului de program, 
cercetător științific II dr. Roman Vlad:
– e-mail: vlad.roman@unmb.ro

Comments are closed.