Senat noiembrie 2015

Cele mai importante decizii luate de Senatul U.N.M.B.,
şedinţa din 4 noiembrie 2015:

 

- Validează alegerile Directorilor de departament astfel:

I. Facultatea de Interpretare muzicală

- Departamentul Instrumente de orchestră:
Conf.univ.dr. Marcel Frandeş
- Departamentul Instrumente cu claviatură şi Muzică de cameră:
Prof.univ.dr. Vlad Dimulescu
- Departamentul Canto şi Artele Spectacolului muzical:
 Conf.univ.dr. Cristina Şoreanu

II. Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală

- Departamentul Compoziţie:
Conf.univ.dr. Christian Berger
- Departamentul Muzicologie şi Ştiinţele educaţiei muzicale:
Prof.univ.dr. Olguţa Lupu
- Departamentul Dirijat şi instrumente complementare:
Prof.univ.dr. Mihail Diaconescu

 

Cele mai importante decizii luate de Senatul U.N.M.B.,
şedinţa din 25 noiembrie 2015:

 

- Aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial.

- Aprobă Regulamentul privind accesul la informaţii de interes public.

- Aprobă Regulamentele, Metodologiile și calendarul desfășurării alegerilor structurilor și funcțiilor de conducere din Universitatea Națională de Muzică din București.

Comments are closed.