Erasmus +

Biroul ERASMUS + s-a mutat in cladirea noua, etajul III


CALL Selectie granturi ERASMUS + anul academic 2018 – 2019


CALL Selecție în vederea participării la cel de-al treilea Program Intensiv derulat în cadrul Proiectului de partneriat strategic ERASMUS +, VOXearlyMUS

Se caută: studenți din ambele facultăți (FCMPm și FIM)

  • cu potențial vocal de excepție
  • interes pentru muzica veche
  • deschidere internațională (cunoașterea unei limbi străine, de preferat engleza)
Afis selectie


VOXearlyMUS – Getting into the spirit – 1st Intensive Programme, Bucharest 22nd of June – 1st of July 2016Programul ERASMUS +, finanţat de Comisia Europeană prin EACEA (Educational, Audivisual & Culture Executive Agency) pentru activităţi în domeniile educaţiei, culturii, tineretului şi sportului, se desfăşoară în perioada 2014 – 2020.
Instituţiile europene de învăţământ superior care doresc să organizeze mobilităţi individuale (de studiu/plasament/predare şi formare profesională) şi să dezvolte partneriate strategice trebuie să deţină Charta ERASMUS pentru Învăţământ Superior (ECHE).
În luna decembrie 2013, Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti i s-a acordat acest document, ca urmare a aprobării dosarului de aplicaţie trimis la Comisia Europeană. Un capitol semnificativ al aplicaţiei l-a constituit Declaraţia de Politică Europeană (EPS) – sinteză a strategiei de internaţionalizare a UNMB.

Erasmus-Charter-for-Higher-Education-2014-2020

1. Detaliile privind structura programului, caracteristicile şi obiectivele ERASMUS + pot fi accesate consultând:


2. Parteneri

Procesul de semnare a acordurilor interinstitutionale (IIA) in cadrul noului program ERASMUS+ este în desfășurare, până în prezent înregistrându-se un număr de aproximativ 50 de parteneriate. Lista parteneri ERASMUS+

3. Activități ERASMUS:

KEY ACTION 1–  Mobilităţi individuale: de studiu/plasament (pentru studenţi), de predare şi formare profesională (pentru cadre didactice şi personal administrativ)


Mobilităţi de studiu (Student Mobility Study – SMS)


Mobilităţi de plasament (Student Mobility Placement – SMP)


Mobilitaţi de predare cadre didactice (Staff Teaching Assignment – STA)


Mobilităţi de formare profesională pentru cadre didactice şi personal administrativ (Staff Training Mobility – STT)


KEY ACTION 2 – Parteneriate strategice în vederea inovării şi a schimbului de bune practici, cu ţări participante la program (Program Countries) şi cu parteneri din ţări non – UE (Partner Countries).
Cooperarea interuniversitară transaţională urmăreşte să dezvolte iniţiative care se adresează unora sau mai multor domenii de educaţie şi să promoveze inovaţia, schimbul de experienţă şi expertiză (know-how) între diferite tipuri de organizaţii implicate în procesul de educaţie muzicală sau în alte domenii relevante.


4. FEEDBACK


5. GALERIE FOTO

Comments are closed.