Departamentul de Instrumente de orchestră

Personalul didactic al departamentului asigură pregătirea studenţilor instrumentişti la un nivel înalt, în vederea dezvoltării personalităţii lor artistice şi pentru formarea acestora ca muzicieni profesionişti. În urma parcurgerii şi aprofundării unui repertoriu stilistic variat şi de mare complexitate tehnică, studenţii obţin competenţe de instrumentişti solişti şi de instrumentişti în diferite ansambluri orchestrale (cameral – jazz şi baroc – simfonice şi de operă).

Profesorii departamentului sunt angrenaţi în activităţi concertistice (solişti recunoscuţi pe plan naţional şi internaţional, membrii în formaţii camerale), în activităţi de cercetare ştiinţifică (participanţi la simpozioane, conferinţe, autori de exerciţii, metode şi studii instrumentale), precum şi de creaţie (compozitori, autori de cărţi, cronici muzicale, articole de specialitate în reviste de prestigiu – unele clasate în baze de date internaţionale).

Activitatea educaţională se desfaşoară pe două programe : Licenţă şi Master, finalizate prin examene de Licenţă şi Disertaţie.

Departamentul Instrumente de orchestră cuprinde patru discipline:

  • Instrumente cu coarde (vioară, violă, violoncel, contrabas, harpă şi chitară);
  • Instrumente de suflat şi percuţie (flaut, oboi, clarinet, saxofon, fagot, corn, trompetă,trombon, tubă, nai şi percuţie);
  • Acompaniament;
  • Ansamblu de orchestră
  • Studii şi solo-uri de orchestră.


Disciplina instrumente cu coarde

Vioară

Cadre didactice

Prof.univ.dr. Gabriel Croitoru
Conf.univ.dr. Marcel Frandeș – Director de Departament
Conf.univ.dr. Croitoru Ioana – Șef de disciplină – Vioară
Conf.univ.dr. Tatiana Noia
Conf.univ.dr. Luminița Burcă
Conf.univ.dr. Florin Croitoru
Conf.univ.dr. Ladislau Csendes

Cadre didactice

Lect.univ.dr. Corina Bololoi – Vioară; Studii de orchestră
Asist.univ.dr. Mirela Moraru – Vioară; Studii de orchestră


Violă

Cadru didactic

Conf.univ.dr. Marian Movileanu


Violoncel

Cadru didactic

Prof.univ.dr. Marin Cazacu

Cadre didactice asociate

Dr.Popa Bogdan – Violoncel; Studii de orchestră
Dr. Răzvan Suma
Drd. Octavian Lup


Contrabas

Cadre didactice asociate

Dr. Ștefan Thomasz – Contrabas; Studii de orchestră
Dr. Săndel Smărăndescu


Harpă

Cadru didactic asociat

Dr. Ion-Ivan Roncea


Chitară

Cadru didactic

Conf.univ.dr. Cătălin Ștefănescu-Pătrașcu

Cadre didactice asociate

Dr. Constantin Soare
Dr. Mihai-Valentin Cojocaru


Acordeon

Cadru didactic asociat

Dr. Fernando Mihalache – Acordeon; Acompaniament instrumental specific; Muzică de cameră


Disciplina acompaniament

Cadre didactice

Conf.univ.dr. Liliana Nedelciu
Lect.univ.dr. Viorica Boerescu
Lect.univ.dr. Marina Dragomirescu – Șef disciplină Acompaniament și Secretar Departament
Lect.univ.dr. Daniela Bădoi
Lect.univ.dr. Fausta Dimulescu
Asist.univ.dr. Maria Luiza Velciu

Cadre didactice asociate

Conf.univ.dr. Cristina Popescu-Stănești – Decan FIM
Conf.univ.dr. Dolores Chelaru
Conf.univ.dr. Adriana Maier
Lect.univ.dr. Raluca Ouatu
Dr. Ștefan Agoșton
Drd. Ciucu Clementina
Drd. Roman Manoleanu
Doctorand bursier:
Drd. Iuliana Alecu
Drd. Mădălina Dănilă


Disciplina Suflători-Percuție

Flaut

Cadru didactic

Prof.univ.dr. Ion Bogdan Ștefănescu
Lect.univ.dr. Cătălin Oprițoiu – Flaut; Studii de orchestră

Cadru didactic asociat

Dr. Vasile Ganțolea – Flaut;


Nai

Cadru didactic

Conf.univ.dr. Dalila Cernătescu – Nai; Ansamblu chitară – nai; Muzică de cameră


Oboi

Cadru didactic

Prof.univ.dr. Florenel Ionoaia


Clarinet

Cadre didactice

Conf.univ.dr. Emil Vișenescu – Șef disciplină Instrumente de suflat – percuție
Asist.univ.dr. Răzvan Gachi – Clarinet; Ansamblu baroc

Cadru didactic asociat

Dr. Ion Nedelciu
Doctorand bursier:
Drd. Mihai Pintenaru


Saxofon

Cadru didactic

Asist.univ.dr. Răzvan Gachi


Fagot

Cadre didactice asociate

Dr. Maria Chifu
Drd. Gödri Orban


Corn

Cadre didactice asociate

Drd. Cristian Borcan

Cadru didactic asociat invitat

Ion Luca


Trompetă

Cadre didactice asociate

Dr. Liviu Săvuță
Drd. Sergiu Cârstea


Trombon

Cadru didactic asociat

Dr. Constantin Burdun – Trombon; Studii de orchestră

Cadru didactic asociat invitat

Marin Soare-Magherescu


Tubă

Cadru didactic asociat

Dr. Mihai Ceascai


Percuţie

Cadru didactic

Prof.univ.dr. Alexandru Matei – Percuție; Acompaniament instrumental specific; Locțiitor Director de Departament
Lect.univ.dr. Sorin Rotaru – Percuție; Muzică de cameră

Cadru didactic asociat

Drd. Ilinca Lorentz


Orchestră

Cadru didactic

Conf.univ.dr. Alexandru Ganea – Șef disciplină Orchestră

Cadre didactice asociate

Lect.univ.dr. Adrian Buciu – Orchestra barokeri; Prodecan FIM
Lect.univ.dr. Mihail Ghiga – Orchestra barokeri
Conf.univ.dr. Bogdan Vodă


Practică pedagogică; Didactica specialității; Didactica domeniului

Cadru didactic

Conf.univ.dr. Tatiana Noia
Conf.univ.dr. Croitoru Ioana

Cadru didactic asociat:

Dr. Vasile Ganțolea

Comments are closed.