Departamentul de Instrumente cu claviatură și Muzică de cameră

Pentru studenţii UNMB acest departament reprezintă o şansă unică , prin alăturarea a trei dintre cele mai reprezentative discipline din Facultatea de Interpretare Muzicală, instrumentele cu claviatură (pianul, orga, clavecinul), acompaniamentul instrumental şi vocal şi muzica de cameră adunând aproape întreaga comunitate a studenţilor interpreţi.

Cursurile de muzică de cameră şi cele de acompaniament reprezintă formarea complexă a muzicianului instrumentist,fie el pianist,cordar sau suflător prin ipostaza de duo, trio, cvartet, cvintet etc.-familiarizarea cu caracteristicile timbrale,obţinerea unei coeziuni a ansamblului,a deprinderilor de a cînta împreună – muzica fiind un univers.

Valoarea personalităţilor constitutive ale departamentului vine să întregească un proces complex de învăţământ,cadrele didactice sunt în aceeaşi măsură artişti renumiţi pe podiumurile de concert din ţară şi străinătate, precum şi cercetători cu activitate publicistică. Printre absolvenţii acestui departament putem enumera câştigători la prestigioase concursuri internaţionale (G.Enescu, D.Lipatti, Porto,etc), artişti consacraţi, precum şi profesori la toate nivelurile de invăţământ.

Disciplina instrumente cu claviatură


Pian

Cadre didactice

Prof.univ.dr. Vlad Dimulescu – Director de Departament; Șef disciplină Instrumente cu claviatură
Prof.univ.dr. Dana Borșan – Pian;
Prof.univ.dr. Viniciu Moroianu – Locțiitor Director de Departament
Conf.univ.dr. Veronica Gaspar
Lect.univ.dr. Delia Pavlovici
Lect.univ.dr. Toma Popovici

Cadre didactice asociate

Lect.univ.dr. Oana Velcovici
Dr. Sandu Sandrin


Orgă

Cadre didactice

Lect.univ.dr. Dan Racoveanu – Orgă; Basso continuo; Ansamblu baroc; Modul baroc; Imagine și realizare în interpretarea pianistică


Pian general

Cadre didactice

Conf.univ.dr. Dolores Chelariu
Lect.univ.dr. Oana Velcovici – Secretar Departament

Cadre didactice asociate

Dr. Remus Manoleanu
Dr. Corneliu Rădulescu


Didactica specialităţii şi practica pedagogică

Cadre didactice

Conf.univ.dr. Cristina Popescu-Stănești – Decan FIM

Cadru didactic asociat

Dr. Lavinia Coman


Disciplina acompaniament

Cadre didactice

Prof.univ.dr. Steluța Radu – Șef disciplină Acompaniament
Conf.univ.dr. Cristina Popescu-Stănești – Acompanaiment; Didactica specialității; Practică pedagogică; – Decan FIM
Conf.univ.dr. Viorela Ciucur
Conf.univ.dr. Andreiana Geamănă-Roșca
Lect.univ.dr. Luiza Avram

Cadre didactice asociate

Prof.univ.dr. Verona Maier – Prorector FIM
Dr. Viorica Rădoi
Dr. Ana-Maria Ciornei


Disciplina muzică de cameră

Cadre didactice

Prof.univ.dr. Diana Moș – Rector UNMB
Prof.univ.dr. Șerban-Dimitrie Soreanu – Director Școala doctorală
Conf.univ.dr. Manuela Giosa – Șef disciplină Muzică de cameră
Prof.univ.dr. Verona Maier – Prorector FIM
Conf.univ.dr. Adriana Maier
Conf.univ.dr. Șerban Nichifor
Lect.univ.dr. Adrian Buciu – Prodecan FIM
Lect.univ.dr. Mihail Ghiga
Lect.univ.dr. Oana Vișenescu
Lect.univ.dr. Andreea Butnaru

Cadre didactice asociate

Dr. Vasile Țugui
Dr. Ștefan Thomasz
Dr. Săndel Smărăndescu
Cadru didactic asociat invitat:
Marin Soare-Magherescu
Doctoranzi bursieri:
Drd. Mădălina Dănilă
Drd. Simina Croitoru


Disciplina Imagine și realizare în interpretarea pianistică

Cadre didactice

Prof.univ.dr. Dana Borșan
Lect.univ.dr.Dan Racoveanu

Cadru didactic asociat

Prof.univ.dr. Livia Teodorescu-Ciocănea

Comments are closed.