Departamentul de Dirijat și Instrumente complementare

Departamentul de Dirijat şi Instrumente complementare cuprinde specializările Dirijat orchestră şi Cor, Muzică religioasă, Pian general şi Canto coral.

Clasa de Dirijat orchestră poartă amprenta iluştrilor: G. Georgescu, I. Perlea, C. Silvestri sau C. Bugeanu, profesor cu o viziune modernă, filozofică asupra conducerii dirijorale, autor al principiilor metodologice ce aparţin noii Şcoli naţionale de dirijat. A urmat, pentru o scurtă perioadă de timp, Iosif Conta.

Specializarea Muzică religioasă s-a reînfiinţat după anii 1990 în cadrul Conservatorului, inima acesteia fiind părintele profesor universitar doctor, cunoscutul bizantinolog Sebastian Barbu – Bucur.

Disciplina Pian general este predată studenţilor de la Compoziţie, Muzicologie, Dirijat orchestră şi cor academic, Jazz – Muzică uşoară, Pedagogie muzicală şi Muzică religioasă cu durata de cinci – şase semestre. Printre obiectivele cursului menţionăm: cunoaşterea de către studenţi a pianului ca instrument de bază pentru formarea lor ca pedagogi, compozitori şi interpreţi.

Disciplina Canto coral se adresează în special viitorilor profesori de muzică, dar şi dirijorilor de cor. Cursul este individual, are o durată de un semestru şi urmăreşte îmbunătăţirea calităţii vocale a studenţilor, concomitent cu însuşirea teoretică a tehnicii de emisie vocală.

Dirijat – Muzică religioasă

Discipline cursuri de licenţă: Dirijat de orchestră/cor academic (cu corepetitor), Ansamblu coral, Studiul partiturilor dirijorale, Sinteza interpretativă a partiturilor dirijorale, Dirijat şi cânt coral, Canto coral, Dirijat coral, Practică artistică, Paleografie muzicală, Cântare bisericească, Cântare după modele imnologice, Tipic şi liturgică. Cantorizare, Istoria religiei creştine, Muzică bizantină, Teoria muzicii bizantine/gregoriene.

Discipline cursuri de master: Retorica limbajului contemporan dirijoral (orchestră, cor – cu corepetitor), Interpretări comparate, Ansamblu vocal cameral (cu corepetitor), Dirijat cor bisericesc, Dirijat operă, Dirijat vocal–simfonic, Practică vocaţională.

Dirijat – Muzică Religioasă

 1. Cursuri de licenţă
  • Dirijat de orchestră/cor academic (cu corepetitor)
  • Ansamblu coral
  • Studiul partiturilor dirijorale
  • Sinteza interpretativă a partiturilor dirijorale
  • Dirijat şi cânt coral
  • Canto coral
  • Dirijat coral
  • Practică artistică
  • Paleografie muzicală
  • Cântare bisericească
  • Cântare după modele imnologice
  • Tipic şi liturgică
  • Cantorizare
  • Istoria religiei creştine
  • Muzică bizantină
  • Teoria muzicii bizantine/gregoriene
 2. Discipline cursuri de master
  • Retorica limbajului contemporan dirijoral (orchestră, cor – cu corepetitor)
  • Interpretări comparate
  • Ansamblu vocal cameral (cu corepetitor)
  • Dirijat cor bisericesc
  • Dirijat operă
  • Dirijat vocal–simfonic
  • Practică vocaţională


Instrumente Complementare- Pian General Şi Canto Coral

 1. Cursuri de licenţă
  • Pian general
  • Canto coral
  • Instrument la alegere


Cadre didactice

Prof.univ.dr. Mihail Diaconescu
Prof.univ.dr. Smaranda Murgan
Prof.univ.dr. Nicolae Gheorghiţă
Conf.univ.dr. Valentin Gruescu
Conf.univ.dr. Nicolae Maxim Horia
Conf.univ.dr. Gabriel Popescu
Conf.univ.dr. Petru Andriesei
Conf.univ.dr. Roxana Gheorghiu
Lect.univ.dr. Gabriel Oprea Constantin
Lect.univ.dr. Daniela Crăciun
Lect.univ.dr. Laura Smărăndescu
Lect.univ.dr. Florian Costea
Asist.univ.dr. Adriana Toacsen Asist.Univ.Drd. Oxana Corjos


Cadre didactice asociate

C.d.asoc. dr. Horia Andreescu
C.d.asoc. dr. Cristian Brâncuşi
C.d.asoc. Prof.univ.dr. Dumitru Goia
C.d.asoc. Conf.univ.dr. Marcel Costea
C.d.asoc. Conf.univ.dr. Ioan Golcea
C.d.asoc. Conf.univ.dr. Sanda Hîrlav – Maistorovici
C.d.asoc. Conf.univ.dr. Remus Manoleanu
C.d.asoc. dr. Liliana Dumitrache
C.d.asoc. dr. Radu Postăvaru
C.d.asoc. dr. Angela Şindeli
C.d.asoc. Liana Podlovschi

Comments are closed.