Achiziții publice

SOLICITARE OFERTĂ

În atenția prestatorilor de servicii de revizii lunare şi operaţiuni de întreţinere, de depanare şi de programare curentă, pentru centrala telefonică -digitală- şi reţelele de telefonie şi de Internet (date – voce), respectiv pentru terminalele analogice aferente

Universitatea Națională de Muzică din București, intenționează să achiziționeze servicii de revizii lunare şi operaţiuni de întreţinere, depanare şi programare curentă, pentru centrala telefonică -digitală- şi reţelele de telefonie şi de Internet (date – voce), respectiv pentru terminalele analogice aferentede la sediul U.N.M.B., din str. Ştirbei Vodă, nr. 33-35 (inclusiv din clădirea Mediatecă) și reţeaua de Internet de la căminul studenţesc, din str. g-ral M. Berthelot, nr. 8, sectorul 1, Bucureşti.

Cod C.P.V. 50334110-9
Valoarea estimată: 6.560 lei, exclusiv T.V.A.
Criteriul de adjudecare: prețul cel mai scăzut.

Contractul se va încheia pentru perioada rămasă din anul 2017, cu posibilitatea prelungirii în anul 2018, în conformitate cu prevederile art. 165, alin. (1), din H.G. nr. 395/2016.

Operatorii economici interesați sunt rugati să transmită ofertele lor de preț, atât la adresa de e-mail: a.senin@unmb.ro, până la data de 27.04.2017, orele 14:00, cât și în catalogul electronic al achizițiilor publice din S.E.A.P.


Biroul Achiziții Publice din U.N.M.B.


SOLICITARE OFERTĂ

În atenția prestatorilor de servicii de verificare, întreţinere şi/sau reparare a echipamentelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu,respectiv a sistemului de detecţie a monoxidului de carbon

Universitatea Națională de Muzică din București, intenționează să achiziționeze servicii de verificare, de întreţinere şi/sau reparare a echipamentelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu, respectiv a sistemului de detecţie a monoxidului de carbon, inclusiv eventualele modificări de trasee sau echipamente, atât la sediul U.N.M.B., din str. Ştirbei Vodă, nr. 33 (inclusiv la clădirea Mediatecă), cât și la căminul studenţesc, din str. General M. Berthelot, nr. 8, sector 1, Bucureşti.

Cod C.P.V. 50610000-4

Valoarea estimată 7.200 lei, exclusiv T.V.A.

Criteriul de adjudecare : prețul cel mai scăzut.

Contractul se va încheia pentru perioada rămasă din anul 2017, cu posibilitatea prelungirii în anul 2018, în conformitate cu prevederile art. 165, alin. (1), din H.G. nr. 395/2016.

Operatorii economici interesați sunt rugati să transmită ofertele lor de preț, atât la adresa de e-mail: a.senin@unmb.ro, până la data de 19.04.2017, orele 14:00, cât și în catalogul electronic al achizițiilor publice din S.E.A.P.


Biroul Achiziții Publice din U.N.M.B.


SOLICITARE OFERTĂ

În atenția prestatorilor de servicii privind prestarea serviciilor de furnizare Internet (în conformitate cu protocoaleleTCP/IP/UDP (cu viteză minimă -garantată- de 100 Mbps şi cu o lăţime de bandă alocată simetrică), cu semnal T.V., digital, inclus în preţ, prin reţea de fibră optică

Universitatea Națională de Muzică din București intenționează să achiziționeze servicii de furnizare de Internet (în conformitate cu protocoaleleTCP/IP/UDP (cu viteză minimă garantată de 100 Mbps şi cu lăţime de bandă alocată simetrică), cu semnal T.V., digital inclus în preţ, prin reţea de fibră optică, atât la sediul din str. Ştirbei Vodă, nr. 33 (inclusiv în imobilul Mediatecă), cât şi la căminul studenţesc din str. g-ral M. Berthelot, nr. 8, sector 1.

Cod C.P.V. 72400000-4

Valoarea estimată 7.840 lei, exclusiv T.V.A.

Criteriul de adjudecare : prețul cel mai scăzut.

Contractul se va încheia pentru perioada rămasă din anul 2017, cu posibilitatea de a se prelungi în anul 2018, în conformitate cu prevederile art. 165, alin. (1), din H.G. nr. 395/2016.

Operatorii economici interesați sunt rugati să transmită ofertele lor de preț, atât la adresa de e-mail: a.senin@unmb.ro, până la data de 19.04.2017, orele 14:00, cât și în catalogul electronic al achizițiilor publice din S.E.A.P.


Biroul Achiziții Publice din U.N.M.B.


SOLICITARE OFERTĂ

În atenția prestatorilor de servicii de dezinsecţie în toate spaţiile U.N.M.B., atât cele de la sediu, inclusiv noua clădire a Mediatecii, cât şi la căminul studenţesc:

Universitatea Națională de Muzică din București, intenționează să achiziționeze servicii de dezinsecţie în toate spaţiile U.N.M.B., atât acelea de la sediul din str. Ştirbei Vodă, nr. 33-35, inclusiv clădirea Mediatecă, cât şi la căminul studenţesc, din str. g-ral M. Berthelot, nr. 8, sectorul 1, Bucureşti. Oferta financiară va cuprinde tariful unitar, total, solicitat pentru prestarea serviciilor de dezinsecţie în toate spaţiile din U.N.M.B. și ea va include coeficientul de aplicare, de 2,5, respectiv repetarea operaţiunilor pentru toate suprafeţele tratate, la un interval de circa 14 zile de la prima aplicare. Oferta va fi prezentată în lei, cu respectarea prevederilor art. 78, aliniat 3, lit. b), din Legea nr. 448, din 2006 (folosirea eficientă a fondurilor de handicap).

Cod C.P.V. 90921000-9

Valoarea estimată 6.061,15 lei, exclusiv T.V.A.

Criteriul de adjudecare : prețul cel mai scăzut.

Contractul se va încheia pentru perioada 18.04.- 23.04.2017

Operatorii economici interesați sunt rugati să transmită ofertele lor de preț, atât la adresa de e-mail: a.senin@unmb.ro, până la data de 12.04.2017, orele 15:00, cât și în catalogul electronic al achizițiilor publice din S.E.A.P.


Biroul Achiziții Publice din U.N.M.B.


SOLICITARE OFERTĂ

În atenția prestatorilor de servicii privind prestarea serviciilor de mentenanţă a sistemelor de supraveghere video şi sistemelor de alarmare cu senzori de mişcare:

 

Universitatea Națională de Muzică din București, intenționează să achiziționeze servicii de mentenanţă a sistemelor de supraveghere video şi a sistemelor de alarmare cu senzori de mişcare, de la sediul U.N.M.B., din str. Ştirbei Vodă, nr. 33-35, respectiv de la căminul studenţesc, din str. General M. Berthelot, nr. 8, sector 1, Bucureşti).

Cod C.P.V. 50343000-1
Valoarea estimată 18.900 lei, exclusiv T.V.A.
Criteriul de adjudecare : prețul cel mai scăzut.

Contractul se va încheia pentru perioada rămasă din anul 2017, cu posibilitatea prelungirii în anul 2018, în conformitate cu prevederile art. 165, alin. (1), din H.G. nr. 395/2016

Operatorii economici interesați sunt rugati să transmită ofertele lor de preț, atât la adresa de e-mail- a.senin@unmb.ro, până la data de 31.03.2017, orele 14:00, cât și în catalogul electronic al achizițiilor publice din S.E.A.P.


Biroul Achiziții Publice din U.N.M.B.


SOLICITARE OFERTĂ

În atenția prestatorilor de servicii privind prestarea serviciilor de revizii tehnice curente, intervenţii în caz de deranjamente şi revizii generale la cele patru ascensoare:

Universitatea Națională de Muzică din București, intenționează sa achiziționeze servicii de revizii tehnice curente, intervenţii în caz de deranjamente şi revizii generale, la cele patru ascensoare (cele trei, de la sediul U.N.M.B., din str. Ştirbei Vodă, nr. 33-35, respectiv cel de la căminul studenţesc din str. General M. Berthelot, nr. 8, sector 1, Bucureşti).
Cod C.P.V. 50750000-7
Valoarea estimată 12.825 lei, exclusiv T.V.A.
Criteriul de adjudecare : prețul cel mai scăzut.

Contractul se va încheia pe perioada rămasă din anul 2017, cu posibilitatea prelungirii în anul 2018, în conformitate cu prevederile art. 165, alin. (1), din H.G. nr. 395/2016

Operatorii economici interesați sunt rugati să transmită ofertele de preț atât la adresa de email a.senin@unmb.ro până la data de 24.03.2017, orele 15:00, cât și în catalogul electronic al achizițiilor publice din S.E.A.P.


Biroul Achiziții Publice din U.N.M.B.


SOLICITARE OFERTĂ

În atenția prestatorilor de servicii privind găzduirea și administrare a unor pagini web:

Universitatea Națională de Muzică din București, intenționează sa achiziționeze servicii de găzduire -pe un server al prestatorului- şi de administrare (permanentă) a portalului web, cu replicarea sitului în limba engleză, modificarea, dacă va fi cazul, a codurilor html, css, php etc., actualizarea aplicaţiilor www.unmb.ro (cu subcapitolele: www.fim.ro / www.fcmpm.ro)  www.edituraunmb.ro şi www.musicologytoday.ro -pe un server dedicat- administrat de către prestator şi, respectiv găzduirea server-ului de mail, cu un număr nelimitat de adrese, pe același domeniu, www.unmb.ro, de la sediul U.N.M.B. din str. Ştirbei Vodă, nr. 33, sector 1,  Bucureşti.

Cod C.P.V.72415000-2
Valoarea estimată 42.246 lei exclusiv T.V.A.
Criteriul de adjudecare : prețul cel mai scăzut.

Contractul se va încheia pe perioada  rămasă din anul 2017, cu posibilitatea prelungirii în anul 2018, în conformitate cu prevederile art. 165, alin. (1), din H.G. nr. 395/2016

Operatorii economici interesați sunt rugati să transmită ofertele de preț atât la adresa de email e.toma@unmb.ro până la data de 23.03.2017, orele 15:00, cât și în catalogul electronic al achizițiilor publice din S.E.A.P.


Biroul Achiziții Publice din U.N.M.B.


SOLICITARE OFERTĂ

În atenția prestatorilor de servicii de colectare, transport și depozitare deșeuri menajere

Universitatea Națională de Muzică din București, intenționează sa achiziționeze servicii de colectare, transport și depozitare deșeuri menajere cu excepţia deşeurilor toxice, periculoase şi a celor cu regim special prin cumpărare directă, atât pentru sediul U.N.M.B. din str. Știrbei Vodă, nr. 33, cât și pentru căminul studențesc din str. general M.Berthelot nr. 8, ambele în sectorul 1, București.

Cod C.P.V.90512000-9
Valoarea estimată 21.168 lei exclusiv T.V.A.
Cantitatea de resturi menajere anuală pentru cele 2 (două) locații este de eproximativ 580 m.c.
Criteriul de adjudecare : prețul cel mai scăzut.

Contractul se va încheia pe perioada  rămasă din anul 2017, cu posibilitatea prelungirii în anul 2018 in conformitate cu prevederile art. 165 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016

Operatorii economici interesați sunt rugati să transmită ofertele de preț atât la adresa de email e.toma@unmb.ro, până la data de 23.03.2017, orele 14:00, cât și în catalogul electronic al achizițiilor publice din S.E.A.P.


Biroul Achiziții Publice din U.N.M.B.


Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, cu sediul în str. Ştirbei Vodă, nr.33, sector 1, organizează în baza Hotărârii nr. 966/1998, art. 3 licitaţie pentru vânzare deșeuri material lemnos, în data de 17.01.2017.
Documentele de participare se primesc cu cel puţin 5(cinci) zile înaintea datei stabilite pentru licitaţie.
Preţul de pornire al licitaţiei este de 0,38 lei/kg. Relaţii suplimentare la telefon /fax: 021.313.71.22.
















Arhiva anunturi achizitii publice

 

Comments are closed.