Achiziții publice

SOLICITARE OFERTĂ

În atenția prestatorilor de servicii privind prestarea serviciilor de revizii tehnice curente, intervenţii în caz de deranjamente şi revizii generale la cele patru ascensoare:

Universitatea Națională de Muzică din București, intenționează sa achiziționeze servicii de revizii tehnice curente, intervenţii în caz de deranjamente şi revizii generale, la cele patru ascensoare (cele trei, de la sediul U.N.M.B., din str. Ştirbei Vodă, nr. 33-35, respectiv cel de la căminul studenţesc din str. General M. Berthelot, nr. 8, sector 1, Bucureşti).
Cod C.P.V. 50750000-7
Valoarea estimată 12.825 lei, exclusiv T.V.A.
Criteriul de adjudecare : prețul cel mai scăzut.

Contractul se va încheia pe perioada rămasă din anul 2017, cu posibilitatea prelungirii în anul 2018, în conformitate cu prevederile art. 165, alin. (1), din H.G. nr. 395/2016

Operatorii economici interesați sunt rugati să transmită ofertele de preț atât la adresa de email a.senin@unmb.ro până la data de 24.03.2017, orele 15:00, cât și în catalogul electronic al achizițiilor publice din S.E.A.P.


Biroul Achiziții Publice din U.N.M.B.


SOLICITARE OFERTĂ

În atenția prestatorilor de servicii privind găzduirea și administrare a unor pagini web:

Universitatea Națională de Muzică din București, intenționează sa achiziționeze servicii de găzduire -pe un server al prestatorului- şi de administrare (permanentă) a portalului web, cu replicarea sitului în limba engleză, modificarea, dacă va fi cazul, a codurilor html, css, php etc., actualizarea aplicaţiilor www.unmb.ro (cu subcapitolele: www.fim.ro / www.fcmpm.ro)  www.edituraunmb.ro şi www.musicologytoday.ro -pe un server dedicat- administrat de către prestator şi, respectiv găzduirea server-ului de mail, cu un număr nelimitat de adrese, pe același domeniu, www.unmb.ro, de la sediul U.N.M.B. din str. Ştirbei Vodă, nr. 33, sector 1,  Bucureşti.

Cod C.P.V.72415000-2
Valoarea estimată 42.246 lei exclusiv T.V.A.
Criteriul de adjudecare : prețul cel mai scăzut.

Contractul se va încheia pe perioada  rămasă din anul 2017, cu posibilitatea prelungirii în anul 2018, în conformitate cu prevederile art. 165, alin. (1), din H.G. nr. 395/2016

Operatorii economici interesați sunt rugati să transmită ofertele de preț atât la adresa de email e.toma@unmb.ro până la data de 23.03.2017, orele 15:00, cât și în catalogul electronic al achizițiilor publice din S.E.A.P.


Biroul Achiziții Publice din U.N.M.B.


SOLICITARE OFERTĂ

În atenția prestatorilor de servicii de colectare, transport și depozitare deșeuri menajere

Universitatea Națională de Muzică din București, intenționează sa achiziționeze servicii de colectare, transport și depozitare deșeuri menajere cu excepţia deşeurilor toxice, periculoase şi a celor cu regim special prin cumpărare directă, atât pentru sediul U.N.M.B. din str. Știrbei Vodă, nr. 33, cât și pentru căminul studențesc din str. general M.Berthelot nr. 8, ambele în sectorul 1, București.

Cod C.P.V.90512000-9
Valoarea estimată 21.168 lei exclusiv T.V.A.
Cantitatea de resturi menajere anuală pentru cele 2 (două) locații este de eproximativ 580 m.c.
Criteriul de adjudecare : prețul cel mai scăzut.

Contractul se va încheia pe perioada  rămasă din anul 2017, cu posibilitatea prelungirii în anul 2018 in conformitate cu prevederile art. 165 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016

Operatorii economici interesați sunt rugati să transmită ofertele de preț atât la adresa de email e.toma@unmb.ro, până la data de 23.03.2017, orele 14:00, cât și în catalogul electronic al achizițiilor publice din S.E.A.P.


Biroul Achiziții Publice din U.N.M.B.


Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, cu sediul în str. Ştirbei Vodă, nr.33, sector 1, organizează în baza Hotărârii nr. 966/1998, art. 3 licitaţie pentru vânzare deșeuri material lemnos, în data de 17.01.2017.
Documentele de participare se primesc cu cel puţin 5(cinci) zile înaintea datei stabilite pentru licitaţie.
Preţul de pornire al licitaţiei este de 0,38 lei/kg. Relaţii suplimentare la telefon /fax: 021.313.71.22.
Arhiva anunturi achizitii publice

 

Comments are closed.